Så ska de vända miljonförluster till lönsamhet – efter förvärvet

"Vi ser en god möjlighet".

I dag kom beskedet att BHG Group, via dotterbolaget Nordic Nest Group, förvärvat e-handlaren Kitchentime, som radat upp förluster genom åren. Det i en tid när koncernen slitit med lönsamheten. Det ser vid en första anblick ut som ett recept på stora risker.

Men faktum är att man redan i samband med köpet helt enkelt blir av med många av de kostnader som Kitchentime hade kunnat komma med.

Annons

Det är helt rätt att de senaste årens resultatutveckling har varit tuff. Samtidigt har Nordic Nest drivit verksamheten med ett positivt rörelseresultat sedan 2014. Kitchentimes sortiment och verksamhet liknar till stora delar den befintliga verksamheten, vilket gör att vi ser positivt på möjligheten att driva den tillkommande försäljningen med samma lönsamhetsnivåer som den befintliga, säger Bank Bergström, vd på Nordic Nest, till Ehandel och fortsätter:

I affären köper vi rättigheterna till varumärket Kitchentime vilket innebär att vi inte övertar några kostnader i form av exempelvis personal eller hyresavtal. Det råder ingen tvekan om att vårt största fokus handlar om att fortsätta förbättra resultatet och förvärvet av varumärket Kitchentime ligger i linje med det fokuset.

Även BHG:s vd, Gustaf Öhrn, trycker på att man lyckats minimera riskerna i och med förvärvets natur.

Vi bedömer att förvärvet av Kitchentime är klokt och förstärker Nordic Nest inom den viktiga produktkategorin kök och matlagning. Vi bedömer även att risken med förvärvet är ytterst begränsad då det är ett inkråmsförvärv där vi endast förvärvar varumärke och lager. Vi ”förvärvar” inga av de kostnader som idag finns i Kitchentime, utan verksamhet kommer att integreras i Nordic Nest med ytterst begränsade tillkommande kostnader, säger han till Ehandel.

Att lägga vantarna på en av de mest etablerade och välkända e-handelsaktörerna i segmentet är förstås ingen liten sak. Och när det nu integreras i tidigare konkurrenten Nordic Nests maskineri med allt från inköp och logistik till marknadsföringsinsatser ser man att det finns fina förutsättningar till att göra varumärket lönsamt.

De tidigare ägarna lyckades inte vända förlusttrenden, vad ska ni göra annorlunda?

Kitchentime är ett fantastiskt starkt varumärke med ett sortiment av fina produktvarumärken, som vi vet efterfrågas av kunderna på marknaden. Hur de tidigare ägarna har drivit verksamheten är svårt för oss att i detalj veta. Däremot känner vi oss trygga i vår nuvarande affär och ser goda möjlighet att nå ett positivt resultat på den tillkommande försäljningen, säger Bank Bergström.

Kitchentime omsatte 322,7 miljoner kronor och gjorde en förlust på -26,2 miljoner under verksamhetsåret 2021/2022. Den efterföljande perioden, mellan februari och augusti 2022, omsatte man 140 miljoner och gjorde en förlust på -19,3 miljoner kronor. Men de där förlusterna ska nu alltså bli ett minne blott, om allt går som det ska.

Annons

En stor skillnad är såklart att vår totala verksamhet omfattar över 2 miljarder kronor årligen, vilket ger skalfördelar i många delar av bolaget. Just skalan är en viktig faktor för att kunna öka lönsamheten. En stor del av sortimentet som kommer att säljas på Kitchentime finns redan i vårt utbud, vilket gör att vi kan dra nytta av inköpsavtal och de starka relationerna vi har med våra partners, säger Bank Bergström.

"Kommer uppstå möjligheter"

Samtidigt är vi förstås nyfikna på om detta är starten på en ny förvärvsoffensiv från tidigare så hungriga BHG Group. De glufsade i sig vad som kändes som allt och alla, bara för att pausa den processen helt och hållet under förra året. Men nytt år, nya möjligheter?

Vi har på BHG inte gjort några förvärv under 2023 och även sagt att större förvärv inte är vårt primära fokus just nu. Med det sagt är M&A en del av vår affärsmodell. Och vi har under det senaste året vidtagit en mängd åtgärder och väsentligt stärkt såväl vårt kassaflöde som vår balansräkning, säger säger Gustaf Öhrn och avslutar

Vi bedömer att det under den kommande tiden kommer uppstå möjligheter där vi kan göra mindre förvärv, med god lönsamhet, i noggrant utvalda och väl positionerade verksamheter. Vi bedömer att det kommer att ske främst som tilläggsförvärv till våra befintliga bolag. Det vill säga i likhet med hur Nordic Nest denna gång gör ett inkråmsförvärvet av Kitchentime, där vi ser en god möjlighet för förstärkt lönsamhet.

LÄS ÄVEN: Jättekoncernen köper förlusttyngd e-handlare - för 65 miljoner

Annons