Så ska Sverige lyfta e-handeln i U-länder: ”Är stolt”

Är ett av de länder som satsar mest pengar.

Utvecklingsländer ska i större grad också kunna ta del av den digitaliseringens möjligheter. Därför ska Utrikesdepartementet nu stödja en fond för e-handel och den digitala ekonomin, enligt ett pressmeddelande

Jag är stolt över att vi kan stödja UNCTAD:s arbete med e-handel i utvecklingsländer. Det här är ett konkret exempel på hur synergierna mellan handel och bistånd förverkligas i praktiken, kommenterar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Annons

UNCTAD är ett FN-organ med ansvar för handel och utveckling. Det svenska fondstödet ska bidra till att lyfta människor ur fattigdom.

Sverige har tidigare stöttat fonden och gjorde det senast från och med 2022 och fram till slutet av förra året. Genom att man nu fortsätter att gå in med mer skattemedel i fonden, räknas man som en kärngivare. Övriga kärngivare är Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Australien.

Annons