Så slår inflationssmockan mot e-handeln: ”Bra position”

Efterfrågan minskar i flera branscher. Men nikotinprodukter går starkt.

Inflationen är som bekant skyhög och utmanar e-handeln just nu. Det blir dels dyrare att köpa in och frakta hem varor – samtidigt som konsumenternas köpkraft minskar. De måste lägga allt mer av sin inkomst på exempelvis högre boräntor och dyrare mat och drivmedel. Och det tär på många företags lönsamhet.

Inflation, krig, höga fraktkostnader och råvarubrist leder till utmaningar för många e-handlare. Det blir ännu jobbigare för de bolag som inte har en digital affärsmodell. När konjunkturen blir svagare, får de utan digital försäljning svårt att klara konkurrensen, konstaterar exempelvis Svea Bank i en ny rapport.

Annons

För att bromsa inflationen höjde den amerikanska centralbanken Fed på onsdagen styrräntan med 0,75 procentenheter, till intervallet 1,5-1,75 procent. Även svenska Riksbanken väntas höja räntan gradvis till runt 2 procent de närmaste tre åren.

Just nu ligger inflationen i Sverige på skyhöga 7,2 procent, mot inflationsmålet på 2 procent. Det är den högsta inflationsnivån sedan 1991, när en finans- och fastighetskris slog hårt mot svensk ekonomi under några år.

Mättad marknad?

Och dator- och it-handlaren Inets vd Erik Wickman säger att "efterfrågan helt klart har minskat". Dock från väldigt höga jämförelsetal – från pandemiåren 2020 och 2021, när e-handeln exploderade.

Sedan om det har med inflation och köpkraft och göra, en mättnad på marknaden eller summan av alla "post-pandemi”-effekter är svårt att svara på, säger Erik Wickman till Ehandel och tillägger:

Men 2022 kommer att fortsatt vara svalt (försäljningsmässigt reds. anm.), men mot slutet av året möter vi mindre tuffa jämförelsetal.

Emelie Olsson, CMO på e-handlaren Scandinavian Photo, säger att man räknar med att inflationen succesivt leder till ökade kostnader.

Men det gör samtidigt att många nu investerar i bättre lösningar för att stärka sin kommunikation och göra produktionen mer kostnadseffektiv med en högre kvalitet, vilket ökar efterfrågan på de lösningar som vi erbjuder, säger hon.

Snus säljer som smör

Markus Lindblad Head of External Affairs Haypp Group, som bland annat säljer snus på nätet, säger att den ökande inflationen hittills har haft en mycket begränsad påverkan på Haypp Groups affär.

Annons

Produktionskostnaden för våra tillverkare utgör en mycket liten del av slutpriset som möter kund, vilket minskar behovet för våra tillverkare att höja sina priser gentemot oss som återförsäljare, säger han.

Ökade fraktkostnader

Bolaget har dock sett en viss inflationspåverkan på sina logistik-kostnader, framförallt drivet av ökade energipriser.

Man ska dock ha i åtanke att logistikkostnader utgör en mindre del av vår totala kostnadsmassa och dessutom är Haypp Group väl positionerade att föra över en kostnadsökning på kund och ta mer betalt för våra frakter.

Konsumenter drar inte heller ner på sin nikotinkonsumtion när ekonomin sviktar. Snarare söker de sig till billigare produkter, hävdar Markus Lindblad.

Här är nikotinportionerna väl positionerade. De säljs till signifikant lägre prislappar, jämfört med cigaretter. Och e-handeln generellt är väl positionerad, jämfört med traditionella butiker.

För många branscher och marknader är detta ett yrvaket uppvaknande, efter mer än ett decennium av stimulanser och noll- till minusräntor på många håll.

Bättre rustade techbolag

Riskkapital har flödat in i exempelvis techbolag, men som nu tvingas till rejäla åtstramningar. Vi har redan sett flera exempel på vinstvarningar och kraftiga personalneddragningar senaste månaden på techsidan. Klarna har exempelvis varslat 700 personer. Och Facebook, Twitter och Uber flaggar nu också för kommande massuppsägningar.

Techbolagen tycks dock vara mycket bättre rustade den här gången, än under it-kraschen år 2000. Hushållen har, till skillnad från då, även relativt god köpkraft, efter många år av reallöneökningar. Samtidigt är statsfinanserna goda efter många år av stark BNP-tillväxt.

Annons