Så utvecklas handeln nästa år: ”Snabbare snurr på hjulen”

Det ser ut att gradvis ljusna i handelssektorn.

Hur går det för den svenska detaljhandel egentligen? Jo, försäljningen växte med totalt 4,7 procent under det tredje kvartalet 2023, enligt HUI Research:s senaste upplaga av Detaljhandelns konjunkturrapport.

Mätt i fasta priser, rensat för inflation, räknar HUI med att detaljhandelns försäljning i år dock backar med -6 procent totalt. Först under 2025 spår man en ökning och då med 2,5 procent på helåret. Mätt i löpande priser, inklusive inflationen, växer handeln istället med 3 procent i år, med mathandeln som främsta draglok. Under nästa år väntas även apoteksbranschen bidra till tillväxtökningen.

Annons

För 2025 är detaljhandelsprognoserna positiva, men volymtappet i framför allt sällanköpsvaruhandeln kommer att ta längre tid att ta igen, kommenterar Emma Hernell, vd på HUI.

Men på det hela taget är det är en ovanligt positiv analys. HUI bedömer att hushållens ökade omkostnader nu planar ut.

Under 2024 förväntas konsumtionen nå samma volymer som under 2023. Framåt hösten förväntas hushållens ekonomiska situation successivt förbättras. Hushållens kostnadsökningar har under det senaste året slagit väldigt olika och i stor utsträckning bestämts av storleken på bostadslånen. Under 2025 är bedömningen att stigande inkomster och sjunkande ränteläge ger snabbare snurr på hjulen igen, kommenterar Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Annons