Så utvecklas handeln – segment för segment: ”E-handeln går starkt”

"Men råvarubrist och fraktkaos skapar osäkerhet", enligt HUI.

Hur går det för detaljhandeln? Det kartlägger återkommande HUI-rapporten "Detaljhandelns konjunkturrapport" – den här gången för perioden april-juli i år.

HUI höjer bland annat prognosen för BNP och hushållskonsumtionen efter en stark detaljhandelsutveckling i Sverige. BNP väntas i fasta priser växa med 3,7 procent i år, enligt rapporten.

Annons

E-handeln går fortsatt bra och butiksflödena har återhämtat sig någorlunda, om än inte till förpandemiska nivåer. Frågetecknen hopar sig dock på utbudssidan. Julhandeln närmar sig med stormsteg samtidigt som världsomfattande råvarubrist och fraktkaos gör situationen oförutsägbar, även för kapitalstarka aktörer, framgår det av rapporten.

Försäljningen av dagligvaror ökade med 3,4 procent i Sverige mellan april till juli. Och allra bäst går det för e-handeln på området där ökningen varit hela 56 procent hittills i år, visar rapporten.

Uppåt för vitvaror

Nedbrutet på sektornivå har försäljningen i möbelhandeln sjunkit med 1,9 procent mellan april-juli, jämfört med motsvarande period i fjol. Försäljningen i sporthandeln var totalt ned med 9 procent i juli, jämfört med samma månad 2020. Samtidigt växte e-handeln med sportartiklar med 24,4 procent. Totalt gjordes 17 procent av sportköpen på nätet.

Mellan april till juli ökade samtidigt försäljningen av hemelektronik och vitvaror med 4,5 procent, jämfört med samma period föregående år. De löpande priserna väntas därför har stigit med 5 procent i detta segment i slutet av året.

Modehandeln har också uppvisat oväntat stark tillväxt med en försäljningsökning på 26 procent, april-juli. Nedbrutet på kategori var omsättningen i klädhandeln upp med 20 procent under perioden.

Den höga vaccinationstakten och relativt låga smittspridningen möjliggjorde umgänge med vänner, familj och kollegor i högre grad än tidigare, vilket gjorde att svenskarna återvände till handeln i jakt på nya kläder och skor. Prognosen för modehandeln höjs därför till 10 procent i löpande priser för 2021, en upprevidering med 2 procentenheter, framgår det.

Fraktkrisen spökar

Rapporten lyfter också fram den pågående globala fraktkrisen som Ehandel rapporterat om i flera artiklar.

I början av 2020 kostade en container som fraktades mellan Shanghai och Rotterdam i genomsnitt drygt 2 000 USD – idag ligger motsvarande pris på nära 12 000 USD, det vill säga sex gånger så mycket, skriver HUI.

Annons

Det råder både brist på fraktfartyg och utrustning och många hamnar och terminaler är överbelastade. Det har i sin tur lett till stora problem för varuförsörjningen inom sällanköpsvaruhandeln, enligt rapporten.

Exempelvis stängde de kinesiska hamnarna Yantian och Ningbo i somras på grund av nya utbrott av covid-19. Även om hamnarna bara stängde ned under en kort tid skapades förseningar som har lett till flaskhalsar i den globala fraktlogistiken, då fartygen behöver köa i dagar för att komma in i hamnarna , skriver HUI.

Importandelen från Kina uppges dessutom ligga på runt 20 procent för flera varukategorier i Sverige. Och troligen är de egentliga andelarna betydligt högre eftersom delar av importen går via andra transitländer inom EU som formellt registreras som avsändarländer, framgår det.

Dyrare julklappar?

Så blir varorna i handeln därmed dyrare? Både ja och nej, enligt HUI.

Handlarna har som Ehandel också rapporterat hittills svalt de ökade fraktkostnaderna själva. Skälet är tuff global priskonkurrens. Fraktpriserna står också för en relativt liten andel av konsumentpriserna, enligt rapporten.

I en studie av Aberdeen Group utgjorde inkommande transporter bara mellan 3,6 och 5,2 procent av de undersökta företagens totala omsättning, skriver HUI.

Men julklapparna kan ändå bli lite dyrare.

Företagen planerar (...) för högre försäljningspriser under den närmaste tiden (…) Detta sammanfaller med en tro på högre inköpspriser och kan tyda på att breda prisökningar är att vänta lagom till julhandeln i år. Flaskhalsarna i världshandeln måste då hanteras i samband med detaljhandelns viktigaste försäljningsperiod, konstaterar HUI.

LÄS ÄVEN: Skyhöga fraktpriser slår hårt mot handeln – ”Lite utrymme för höjda priser”

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!