Säljtapp för matbutikerna – men e-handeln levererar: ”Första gången”

E-handeln ökar för första gången sedan slutet av 2021.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 10,2 procent under maj månad 2023, jämfört med samma period fjol. Det visar nya siffror från Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Men, siffrorna är inte så muntra som de kan verka vid en första anblick.

Prisökningarna för livsmedel och alkoholfria drycker, mycket tack vare rådande inflation, uppgick nämligen till 14,2 procent i maj, enligt SCB:s Konsumentprisindex. Något som innebär att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -3,9 procent.

Annons

Omsättningsutvecklingen i dagligvaruhandeln i maj var 10,2 procent. Relaterat till den något lägre inflationen tyder det på en viss återhämtning av försäljningsvolymerna. Men vi ska ha i åtanke vad det gäller inflationen att vi nu möter höga jämförelsetal för 2022, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel i en kommentar.

Viss ökning i e-handeln

Samtidigt kan man konstatera att försäljningen i e-handeln ökade under månaden med 1,6 procent. Hemleverans ökade med 5,7 procent och upphämtning i butik minskade med 3,7 procent.

Totalt uppgick e-handelns andel av dagligvaruförsäljningen i maj till 4,2 procent.

E-handelsförsäljningen visar en positiv utveckling för första gången sedan slutet av 2021 och tillväxten drivs av e-handelsförsäljningen med hemleverans, säger Karin Brynell.

Annons