Sålt varor utomlands? – så skattar e-handlaren sin EU-försäljning

Experten: Håll koll på One Stop Shop.

Det är som bekant deklarationstider. Och i den här artikeln ska vi få veta mer om hur man, som nybliven e-handlare, deklarerar sin försäljning till utlandet.

Vi har åter igen tagit hjälp av Vanja Lazic, moms- och skatteexpert på Svea Bank. Förra gången gick honom igenom grundbultarna i svensk momsredovisning.

Annons

Den här gången fokuserar hon alltså på redovisning av försäljning inom EU.

Det är viktigt att tänka på vem ens köpare är och var varan skickas, då varans väg styr beskattningen, säger Vanja Lazic och fortsätter:

Det är särskilt viktigt att hålla reda på var en vara har skickats. Skickar man varor till andra länder så beskattas de där köparen finns. Om ditt företag säljer produkter och tjänster till andra företag inom EU, ska du i de flesta fall inte lägga på svensk moms. Köparen ska i stället självbeskatta sig i sin momsredovisning, det vill säga redovisa moms i det andra landet.

Om du säljer till privatpersoner ska du däremot lägga på svensk moms på fakturan fram till att ett visst tröskel- eller försäljningsvärde har överskridits. Därefter måste säljaren redovisa och betala momsen i det landet där kunden är bosatt, alltså dit varan transporteras.

OSS - en viktig förkortning!

Redovisningen av den utländska momsen kan göras på två olika sätt. Företaget kan antingen lämna in en momsdeklaration i varje enskilt EU-land. Och så har vi den andra vägen som generellt är enklare, om man ska redovisa och betala moms i andra EU-länder: One Stop Shop-systemet.

Tjänsten och systemet infördes 2021 och finns numera i alla EU-länder, där företag kan göra sin momsredovisning på ett ställe. Redovisningen av moms i One Stop Shop-systemet sker genom registrering, enligt särskilda regler.

I Sverige är det Skatteverket som tillhandahåller e-tjänsten One Stop Shop och i den kan e-handlare redovisa och betala moms till Skatteverket. Därefter skickar myndigheten vidare momsen till de aktuella länderna, där en vara har sålts, förklarar Vanja Lazic.

Momsen betalas alltid i euro

Alla företag måste momsredovisa en försäljning till en privatperson som är bosatt i ett EU-land. Huvudregeln för internationell handel är att tjänsterna och varorna av EU anses bli omsatta i det land där köparen är etablerad.

Annons

Och det gäller så fort man passerar det så kallade tröskelvärdet, som uppgår till 10 000 euro eller motsvarande runt 100 000 kronor. Har man alltså sålt varor för över 10 000 euro i ett EU-land ska det momsredovisas. Tidigare hade varje EU-land ett eget tröskelvärde. Men numera gäller 10 000 euro – inom hela EU.

Momsen betalas sedan alltid i euro av Skatteverket som inte vill förlora skattepengar på växlingskurser, säger Vanja Lazic.

Andra momsregler vid import

Om man som e-handlare säljer varor, säg skor i Italien, för 20 000 euro har man alltså passerat tröskelvärdet och då ska man också beskattas i Italien, med italiensk moms.

Men själva redovisningen kan alltså genomföras av e-handlaren i One Stop Shop-tjänsten, som nås via Skatteverkets hemsida – och är en e-tjänst bland många andra.

Om jag däremot köper in varor från exempelvis Italien ska jag inte bli fakturerad med moms. Det är samtidigt få varor som är momsbefriade, men det är ingen faktura på momsen. Men själva köpet är sällan momsfritt, avslutar Vanja Lazic.

I korta drag, artikeln summerad med hjälp av Chat GPT:

1. Beskattningen av varor som säljs till utlandet avgörs av var köparen finns och om köparen är en privatperson eller ett företag inom EU. Men med särskilda regler för när svensk moms ska läggas till eller när moms ska redovisas i köparens land.

2. One Stop Shop-systemet (OSS) erbjuder en förenklad process för e-handlare att redovisa och betala moms för försäljning inom EU på ett ställe. Det tar bort behovet av att deklarera moms i varje enskilt EU-land.

3. Tröskelvärdet för när en e-handlare måste börja redovisa och betala moms i ett EU-land – där en privatperson är bosatt – är 10 000 euro, och momsredovisningen för dessa transaktioner sker alltid i euro, för att Skatteverket ska undvika förluster på växlingskurser.

Annons