Ska få fraktleverantörerna att samarbeta – ”alla är överens”

Sveriges Paketombud har nått första målet.

Det inledande pilottestet är avklarat och alla inblandade är överens om potentialen i ett fortsatt samarbete i Sveriges gles- och landsbygd. Så kan man sammanfatta status för det projekt som intresseorganisationen Sveriges Paketombud drivit i två års tid.

Satsningen presenterades från början som ett sätt att göra paketombuden oberoende, men kom så småningom att utvecklas i flera riktningar. Det man främst har fokuserat på de senaste åren är att få fraktleverantörerna att inleda samarbeten för att på så sätt underlätta ombudsleveranserna på landsbygden.

Annons

LÄS ÄVEN: Fraktleverantörerna gör gemensam sak - ska effektivisera leveranserna

I totalt åtta kommuner i landet har Sveriges Paketombud, med stöd av Tillväxtverket tillsammans med medel från en handfull regioner och länsstyrelser, nu genomfört ett pilottest. Det går i korthet ut på att fraktleverantörerna kör varsin leverans till en hubb som ligger ungefär sex mil från det slutliga ombudet. Den sista sträckan körs med en gemensam transport, vilket innebär vinster för både ekonomin och miljön.

Vi börjar bli ganska överens med de flesta paketoperatörer. De vill gärna samarbeta, men de ringer inte till varandra utan till oss. Nu är vi alla ganska enade och det är det som är den stora nyheten nu, säger Olle Janrik, vd på Sveriges Paketombud, till Ehandel.

Vill bredda samarbetet

På sikt hoppas Olle Janrik att samarbetet utöver paketleveranser även ska omfatta styckegods, dagligvaruleveranser, tidningsdistribution och eventuellt ännu fler områden.

Där är vi inte ännu men det går åt rätt håll så det är inte omöjligt att vi kan få med mer.

Enligt Sveriges Paketombuds beräkningar innebär samleveransen från hubbarna ut till ombudet på den mindre orten att det i snitt går att spara in en halv miljon kronor och 10 ton koldioxidutsläpp per leverans och år. Detta eftersom antalet turer blir färre även om lika många leveranser görs.

Det här innebär en samhällsekonomisk vinst för både företag och konsument. Det är uppenbart att den här typen av samarbeten behövs.

"Behövs en katalysator"

Det pågående pilotprojektet, som pågått i bland annat Ljusdal och Pajala, pågår till och med den siste september. Olle Janrik hoppas dock på nya bidrag så att satsningen kan utvecklas vidare. Utöver Tillväxtverket nämner han Trafikanalys, Vinnova samt ett antal regioner och kommuner som exempel på aktörer som varit positiva till projektet.

Annons

Att förändra stora styrelser och bolag är inte lätt, men alla inblandade är överens om att det här är rätt väg att gå. Däremot behövs det någon form av katalysator - det kan vara vi eller någon annan - för att få fart på samarbetet.

Olle Janrik avslutar med att lyfta fram hur positivt det aktuella fraktsamarbetet är för alla inblandade.

Det känns extra bra att vi kan uppnå en vinst för alla tre parter, det är sällan förändringar blir så positiva. Paketoperatörerna får lägre kostnader, miljön mindre koldioxid och kunderna en bättre service. Det är inte bara win-win utan trippel win!

LÄS ÄVEN: Skulle göra ombuden oberoende - "har tagit lite olika vändningar"

Annons