Skrotade e-handeln tynger Allers resultat: ”Stora kostnader”

"Mycket stolt".

Aller Media-koncernen rapporterar idag siffrorna för sitt senaste räkenskapsår (2022/2023). Omsättningen landar på totalt 1,6 miljarder kronor, vilket ska vara en minskning med 9 procent jämfört med året innan.

Koncernen tappade 163 miljoner när det kommer till omsättningen och rörelseresultatet halverades.

Annons

Enligt Aller Media uppgick rörelsemarginalen till 4 procent och resultatet till 64,8 miljoner kronor, efter avdrag för förlust och kostnader i samband med avyttringen av e-handelsverksamheten i slutet av året.

Under året har vi tagit stora strukturkostnader i samband med två större omorganisationer som har syftat till att tillvarata synergieffekter och att arbeta mer effektivt. Att vi trots det lyckas leverera ett stabilt resultat är jag mycket stolt över, kommenterar Lotta Cederbom, vd för den svenska koncernen.

LÄS ÄVEN: Aller Media lägger ner e-handeln – sålt av bolagen

Det var i oktober förra året som vi kunde rapportera att Aller Media gjort sig av med e-handelsföretagen Skapamer och My Perfect Day. Koncernen hade även skalat bort alla interna resurser kopplade till e-handeln.

E-handeln har dock alltså belastat räkenskapsåret som slutade den sista september i fjol. Området “E-com” gick från 115 till 76 miljoner i omsättning med ett rörelseresultat som dalade från -22 till -27 miljoner kronor.

Året har präglats av stora besparingsprogram inom hela mediabranschen och vi är inget undantag. Nu ser jag att vi är rustade för den konjunktur som råder, säger Lotta Cederbom.

Annons