Skuldberget växte – nu går e-handlaren i konkurs

Styrelsen har varit optimistisk.

Ännu en småskalig e-handlare har gått i konkurs i vårt avlånga land. Den här gången rör det som ett företag som har sålt tyger och symaskiner. Både från fysiska butiker i Trollhättan och Vänersborg – och via en e-handel.

Det var bolaget Aredam Butik och Webshop AB som stod bakom Lisas Tyger i Västra Götaland AB, med kontor i Vänersborg. Bolaget grundades så sent som 2019 och omsatte under sina första 14 månader 4,3 miljoner kronor.

Annons

Minskade förluster

Men under 2021 föll intäkterna något till 3,9 miljoner. Ingen dramatisk försämring alltså.

Men EBIT-resultatet var en desto dystrare historia. Under de första 14 månaderna uppgick förlusten till -417 625 kronor. Men förlusten minskade under 2021 till -66 295 kronor. Inte heller det några överdrivet dramatiska förlustsiffror.

Däremot låg rörelsekostnaderna, utgifterna, på över 4 miljoner kronor under båda jämförelseperioderna. Skulderna ökade samtidigt till över 1 miljon kronor, från drygt 900 000 kronor under de första 14 månaderna.

Styrelsen verkade ändå vara hoppfull om framtiden.

Som framgår av efterföljande balansräkning är mer än hälften av bolagets aktiekapital förbrukat per balansdagen, styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i samband med bokslutsdagen. Styrelsen har goda förhoppningar om att lösa situationen och arbetar aktivt med frågan, framgår det av bokslutet som gäller räkenskapsåret 2021.

Men förhoppningarna grusades i år. Den 14 mars inleddes nämligen en konkurs.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!