Snabbväxaren dubblar säljet – och förlusten rusar: ”Fortsatt investera”

"En av de ledande aktörerna i Europa".

E-handlaren Petgood har specialiserat sig på hund- och kattmat gjord på insekter. En satsning som lockat investerare och gjort att bolagets produkter numer även finns hos stora återförsäljare.

Bolaget har också vuxit rejält. Under 2023 nära dubblerades omsättningen från 6,8 till 12 miljoner kronor.

Annons

Under året så har vi lanserat produkterna i flertalet svenska zoobutiker samtidigt som vi har haft fortsatt starkt fokus på vår egen e-handel. Båda kanalerna har sett fortsatt stark tillväxt under året, skriver Petgood i årsredovisningen.

Men att etablera ett nytt, snabbväxande varumärke med produkter som också kräver forskning och utveckling har kostat på. Faktum är att rörelseförlusten också sköt i höjden förra året och gick från -16,3 till -23,8 miljoner kronor under året. Anledningen är större investeringar, som i sin tur möjliggjorts av externt kapital. Man hade inför året en överkursfond på drygt 53 miljoner kronor.

Under året så har bolaget fortsatt att investera i så väl forskning som produktutveckling och varumärke. Det har cementerat Petgoods ställning som en av de ledande aktörerna inom insektsbaserad hund- och kattmat i Europa.

Australien får vänta

Samtidigt har den tidigare aviserade expansionen till Australien, där det är väldigt gott om insekter, som aviserades för två år sedan fått stå tillbaka.

Vi har beslutat att avvakta ytterligare med lanseringen i Australien för att istället fokusera på den europeiska marknaden, lyder förklaringen.

Det framgår också att det egna kapitalet backat från 30,4 till 6,8 miljoner kronor. Det innebär att ytterligare externt kapital kan bli nödvändigt för fortsatt hög tillväxttakt. Det andra alternativet är förstås att man lägger mer tonvikt vid lönsamheten. Av årsredovisningen att döma verkar det bli något där emellan.

Fortsatt starkt fokus på lönsam tillväxt. Bolagets primära fokus är Norden. Utöver den egna hemsidan och zoofackhandeln blir även dagligvaruhandeln en allt viktigare försäljningskanal, skriver de.

LÄS ÄVEN: E-handlaren tar in 27 miljoner: "Är verkligen tacksam"

Annons

Annons