Snabbväxaren slog 180 miljoner – hoppar högt i USA

"Stort intresse för varumärket".

E-handlaren Equestrian Stockholm säljer ridkläder och accessoarer mycket framgångsrikt. De har vuxit i väldigt hög fart de senaste åren. Under verksamhetsåret 2018/19 omsatte de 26,3 miljoner, ett år senare var försäljningen uppe i 52,7 miljoner, för att därefter landa på 82,9 miljoner under 2020/21. Tillväxten har dessutom skett lönsamt.

Nu har vi också fått färska siffror för perioden 2021/22 och visst bjuder man på fortsatt blixtrande tillväxt. Den här gången gäller dock perioden över 18 månader, då man ska ställa om från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Annons

Försäljningen uppgick till hela 188 miljoner kronor. Det innebär att man i snitt dragit in tio miljoner kronor i månaden, jämfört med nästan 7 miljoner under föregående år. Resultatet, efter finansiella poster, skrevs till 10,8 miljoner.

Bolaget har kontinuerligt lanserat nya kollektioner och upplevt god försäljningstillväxt och stort intresse för varumärket. Den amerikanska marknaden har alltmer övertagit platsen som bolagets starkaste tillväxtmarknad, från de tidigare huvudmarknaderna Tyskland, Sverige och Nederländerna, skriver man i årsredovisningen.

Succén utomlands har också medfört att man flyttat lagret från sin hemmaplan och ut i Europa.

För att effektivisera distribution och korta leveransvägar flyttade bolaget under året sitt huvudlager från södra Stockholm till en extern lagerhållare i Nederländerna, skriver de.

Annons