Sportjätten överlever – klarade stålbadet: ”Fått andrum”

Sportshopens skulder skrivs ner med 75 procent.

Swedemount Sportswear & Fashion, som äger Sportshopen, tvingades i juli i rekonstruktion efter att bolaget samlat på sig ett rejält skuldberg under pandemin. Men nu börjar det så sakta ljusna för bolaget.

LÄS ÄVEN: Sportjätten i rekonstruktion – kan inte betala skulderna

Annons

Under fredagen beslutade nämligen Göteborgs tingsrätt att fastställa den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Swedemount erbjudit sina fordringsägare.

Den finansiella svackan orsakad av att våra gränsbutiker mot Norge stängdes under pandemin, har nu kunnat repareras och rekonstruktionen har gjort att vi fått andrum att genomföra stora förbättringar och besparingar som långsiktigt möjliggör en sund affär, säger bolagets vd, Johan Andgren, i en kommentar.

Frisk kärnverksamhet

En klar majoritet av fordringsägarna, över 90 procent, röstade ja till förslaget och i korthet innebär det att bolagets skulder skrivs ner med 75 procent. Totalt uppgår de externa skulderna till 365 miljoner kronor, varav skatteskulden till staten ligger på 180 miljoner kronor.

Bankerna, som har så kallad förmånsrätt, får däremot tillbaka hela lånet på 115 miljoner kronor.

Jag vill rikta ett stort tack till alla fordringsägare där nästintill samtliga stöttat oss kring rekonstruktionsplanen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet framöver, säger Johan Andgren.

Lars Zetterberg, bolagets rekonstruktör är även han nöjd med rekonstruktionsarbetet.

Syftet med ett rekonstruktionsförfarande, är just som i detta fall, att rädda bolag med en frisk kärnverksamhet från en tillfälligt uppkommen svacka.

Tingsrättens beslutet vinner laga kraft om tre veckor från dagens datum.

Annons

Annons