Stålbad för svensk ekonomi – men BNP håller emot

Något gladare handlare i Stockholm.

Det är som bekant kärva ekonomiska tider i Sverige. Både exporten och konsumtionen viker till följd av inflationen och de upprepade räntehöjningarna.

Och också BNP föll i andra kvartalet – även om nedgången inte var lika stor som analytikerna befarade. Det rapporterar TT/Omni.

Annons

Enligt analytikerna befinner vi oss i starten av en mild recession, efter två kvartal i rad med krympande BNP. I Q1 var nedgången 0,8 procent, jämfört med kvartalet innan. Om vi istället jämför med andra kvartalet 2022 så rör det sig om en nedgång på 1 procent.

BNP-minskningen beror främst på minskad varuexport och sjunkande lagerinvesteringar, vilka drog ner BNP med 0,4 procent i Q2. Varuexporten sjönk med 4 procent, jämfört med kvartalet innan.

Hushållen handlar mindre

Även hushållens konsumtion dippade med -0,2 procent under andra kvartalet. Och det var det fjärde kvartalet i rad som vi såg en nedgång.

Minskade utgifter för bostäder samt rekreation och kultur bidrog mest till nedgången, skriver SCB om minskningen.

Nordea-ekonomen Torbjörn Isaksson räknar därtill med att Riksbanken återigen höjer räntan i september. Den rekordsvaga kronan och fortsatt höga inflationen talar för det, menar han.

Högt belånade stockholmare

I Stockholms län, Sveriges draglok med närmare 2,5 miljoner invånare, är hushållen fortsatt mycket pessimistiska, enligt Stockholms handelskammare.

Stockholmarna är högt belånade och räntehöjningarna märks i familjernas ekonomi. Även om vi inte sett en dramatisk omläggning av konsumtionsmönster så finns det flera företag och branscher som kan få se vikande kundunderlag när folk måste prioritera hårdare. Det ser vi inte minst hos hotellen och restaurangerna som snabbt blivit väsentligt dystrare, kommenterar vd:n Andreas Hatzigeorgiou.

Något gladare handlare

I handelskammarens index är handelssektorn i huvudstaden ovanligt deppig. I indexet där värden över 110 indikerar ett starkare konjunkturläge än vanligt, och där värden under 90 är mycket svagare än normalt – så landar handeln på 85,2 i andra kvartalet. Det var dock en ökning från 82,9, under första kvartalet.

Annons

Datamaterialet bygger på ett urval av 2 797 företag, varav 999 svarande, alltså en 36 procentig svarsfrekvens. Antal svarande hushåll i Stockholms län var 354.

Annons