Stark efterfrågan på nikotin – kraftig volymökning

Allt fler vill ha “snällt” snus från Haypp Group. 

Det går bra för Haypp Group just nu. Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 631 miljoner kronor (582), det visar företagets delårsrapport för Q3. Och företaget ser en volymtillväxt på 40 procent jämfört med föregående år i kategorin nikotinpåsar, en kategori som står för 43 procent av den totala volymen under tredje kvartalet.

Vi ser en växande konsumentefterfrågan på mindre skadliga nikotinprodukter samt fortsatt positiva tecken på ett ökande intresse bland regeringar för skademinskning, säger Gavin O'Dowd, VD och koncernchef för Haypp Group.

Annons

Antalet order ökade till 946 tusen. Aktiva kunder ökade med 13 procent och uppgick till 431 000  vid utgången av kvartalet.

Affärsenheten Core Markets nådde en EBITDA-marginal på 8,2 procent, en förbättring från 5,2 procent samma kvartal förra året, och visar på skalbarheten i Haypp Groups verksamhet och förmåga att nå långsiktiga finansiella mål. Haypp Group fortsätter också att generera starka kassaflöden och har en stark finansiell ställning kommenterar Gavin O'Dowd i ett pressmeddelande.

Haypp Groups position i värdekedjan gör det möjligt för den att kontinuerligt frigöra skalfördelar som driver Haypp Groups marginalprestanda, bruttomarginalen ökade med 1,4 procentenheter till 12,4 procent under kvartalet. Haypp Group är väl positionerat för att dra nytta av en snabbt växande internationell marknad under de kommande åren och leverera i linje med våra långsiktiga finansiella mål, säger han.

Annons