Statistikmyndigheten: ”Volymen i stort sett oförändrad”

"Sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,8 procent".

Statistikmyndigheten SCB har nu sammanställt statistiken för föregående månad, alltså december 2023, och facit är att detaljhandeln i princip stod stilla. Försäljningsvolymen ska ha minskat med 0,2 procent, jämfört med månaden innan.

Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,8 procent, skriver SCB om december.

Annons

När SCB istället jämför fjolårets fjärde kvartal med det tredje kvartalet så var försäljningsvolymen 0,2 procent högre. Alla tal ska vara kalenderkorrigerade och säsongsrensade.

Sällanköpsvaruhandeln visade en uppgång på 0,3 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade en nedgång på 1,3 procent, skriver SCB om Q4 jämfört med Q3.

När SCB jämför med året innan så tappade dock förra månaden.

Jämfört med motsvarande månad 2022 minskade detaljhandelns försäljningsvolym i december med 2,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Annons