Succé för Mathems ombyggda lastbilar – nu ska 130 elektrifieras

"Sänker de operativa kostnaderna".

Sommaren 2022 inledde Mathem ett samarbete med techbolaget Rearq. Ett samarbete som innebar att e-handlaren konverterade två av sina befintliga lastbilar, från diesel till eldrift. Och det verkar ha burit frukt, för nu meddelar Mathem att parterna ingått ett avtal som omfattar ytterligare 130 bilar.

Något som inte bara ska vara till nytta för miljön, det kommer dessutom att innebära rejäla kostnadsbesparingar. Den operationella kostnaden för att driva bilarna är enligt Mathem 40 procent lägre, jämfört med att driva flottan på diesel.

Annons

Vi har tydliga mål för att Mathems flotta ska elektrifieras, och att det dessutom visar sig att den operationella kostnaden blir så pass mycket lägre gör att det verkligen är win-win, säger Staffan Löttiger, utvecklingschef operations på Mathem.

Elektrifierad leveransflotta

Mathem har en uttalad målsättning att ha en till hälften elektrifierad leveransflotta till 2025, och det utökade samarbetet är enligt Löttiger ett viktig steg i den omställningen.

De första tio konverterade elbilarna i Mathems flotta i Stockholm ska vara redo att användas senast till försommaren. Därefter kommer de äldre lastbilarna att uppgraderas successivt, istället för att säljas vidare.

Mathem är pionjärer i sin omställning till hållbara transporter, i detta fall genom att uppgradera befintliga resurser och tänka cirkulärt. Det är en förmån att få hjälpa till och kunna leverera transportlösningar som både är mer hållbara och dessutom avsevärt sänker de operativa kostnaderna, säger Henrik Wallström, vd på Rearq.

Annons