Svag inledningen på året för Kjell – nytt vinsttapp

"Upplevt en mer återhållsam kund".

Kjell & Company har fått en trög start på året. Teknikkedjans försäljning sjönk med 6 procent under årets första kvartal och landade till slut på 578,2 miljoner kronor. Mätt i jämförbara enheter sjönk försäljningen med 8,1 procent.

Under inledningen av 2023 har såväl handeln som Kjell upplevt en mer återhållsam kund i takt med att den disponibla inkomsten blivit lägre. Kontrasterna jämfört med hur fjolåret inleddes är stora, där inledningen av 2022 påverkades av en intensiv preppingtrend till orsak av konflikten i Ukraina, säger vd och koncernchef Andreas Rylander i en kommentar.

Annons

Och precis som försäljningen, sjönk även vinsten under kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) stannade på 6,5 miljoner kronor för kvartalet, vilket är en försämring från 19,8 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Vi har under kvartalet på ett balanserat sätt anpassat våra priser gentemot kund och ser stora möjligheter att kompensera för kostnadsökningar, men för att bibehålla kundförtroendet planerar vi göra detta fortsatt balanserat och över tid, säger Andreas Rylander i en kommentar.

I rapporten konstaterar man även att kunderna har valt att besöka kedjans service points i en större utsträckning än via digitala kanaler. Onlineförsäljningen ligger under rullande 12 månader på en andel av 29 procent. Click & Collect bidrog med ytterligare 8 procent av försäljningen.

Annons