Svensk e-handel fortsätter att öka i raketfart – nuddar vid 150 miljarder

"Har överpresterat".

E-handeln växte med 20 procent under 2021. Det meddelar Postnord, som nu på morgonen släpper sin E-barometer för förra året. Utvecklingen beskrivs som “imponerande och storslagen” i den nya rapporten.

När 2020 var över och Postnord skulle räkna ihop e-handelns tillväxt för det året, kom man fram till en tillväxt på 40 procent. Det innebar att e-handeln då var uppe i en samlad omsättning på 122 miljarder kronor. Nu har alltså branschen lyckats växa med ytterligare 20 procent, trots att jämförelsetalen var högre än någonsin förut. Faktum är att 20 procent är den näst högsta tillväxtsiffran som visats upp sedan mätningarna till E-barometern startade.

Annons

Under 2021 fortsatte tillväxten men i ett ryckigare tempo än året innan. Totalt växte e-handeln med 20 procent och det var framförallt första kvartalet med sin rekordtillväxt på 53 procent som drog upp den siffran. Därefter minskade tillväxten för att landa på minus 1,2 procent i fjärde kvartalet, vilket dock är i jämförelse med rekordperioden Q4 2020. Det är med stor spänning och ödmjukhet som vi följer e-handelns utveckling framåt när samhället nu öppnar upp och Sverige går in i det nya normala, säger Mathias Krümmel, vd för Postnord Sverige i rapportens förord.

LÄS ÄVEN: Efter galna tillväxtåret - svensk e-handel omsätter 122 miljarder

En 20-procentig tillväxt - vilket alltså innebär att svensk e-handel nu omsätter cirka 146 miljarder kronor - var betydligt mer än vad Postnords egna analytiker hade sett framför sig. Vid den här tiden förra året var deras tips att 2021 skulle föra med sig en tillväxt på cirka 7 procent.

2021 har varit ett händelserikt år för detaljhandeln. Fraktkaoset har fortsatt under 2021, vilket har försvårat för handlare att prognostisera volymer och kapacitet. Men trots motgångar i form av obalans i leveranskedjor från utlandet och brist på varor och komponenter har många e-handelsbolag överpresterat. E-handeln har fortsatt växa starkt under 2021, konstaterar e-handelsprofilen Arne Andersson och Soledad Gonzalez, omvärldsanalytiker på Postnord, i den nya rapporten.

Starkast tillväxt i e-handeln stod dagligvarubranschen för, med en tillväxt på 35 procent. På andra och tredje plats kom möbler och inredning samt hemelektronik, med tillväxttal på 27 respektive 23 procent.

E-handelns totala andel av detaljhandeln uppgår nu till cirka 16 procent, enligt Postnords beräkningar.

Annons