Svensk Handel jublar över slopade restriktioner: ”Tuffa 19 månader”

E-handeln ångar på – men stort läckage till utländska aktörer. "Går inte bananas".

På onsdagen slopades alla pandemirestriktioner i Sverige. Ett besked som förstås välkomnas av Svensk Handel. Pandemin har varit tuff för många av medlemmarna, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på branschorganisationen.

Det är jätteskönt att nu efter 19 månader äntligen få bort restriktionerna, även om vi såklart på individnivå måste fortsätta hålla noggrann handhygien och stanna hemma om vi inte känner oss helt pigga.

Annons

Men det har varit ett tufft ansvar som legat på våra medlemmar. Hemarbetet har påverkat handeln negativt i framför allt storstäderna. Och det har slagit hårdast mot sko- och klädhandeln när vi inte känt något större behov av modeinköp för att vi mest har varit hemma.

Samtidigt lyftes redan de direkta restriktionerna mot och i handeln den 15 juli i år. Så det blir inga dramatiska förändringar i Sverige, tror Mats Hedenström.

Det blir nog inte som det var när restriktionerna togs bort i Oslo i helgen, där det varit mer av en lockdown fram tills nu och folk gick bananas. Men det blir ändå en helt annan rörelse inne i städer när man känner att man obekymrat kan nyttja kollektivtrafiken igen. Det är inte heller oväsentligt för handeln att man kan gå på fotboll, hockey och teater igen.

E-handeln ångar på

Samtidigt har pandemin som bekant inneburit ett stort lyft för e-handeln, säger han.

När vi tittar tillbaka på pandemin så kommer vi se att e-handeln tog några rejäla steg framåt och även om den galna ökningstakten vi såg i fjol nu dämpas lite så kommer e-handeln fortsatt att ta andelar från de fysiska butikerna.

Uppmaningen till medlemmarna är därför att möta kunderna i fler kanaler och skapa en mer sömlös upplevelse mellan e-handeln och den fysiska handeln, säger Mats Hedenström.

Folk har fått smak på e-handel och insett att det fungerar bra att handla på nätet. Men samtidigt är konkurrensen från utländska e-handlare stor. Svenskar e-handlar tre gånger mer från utländska e-handelssajter än vad svenska e-handlare förmår att att sälja till utländska konsumenter.

Det innebär inte att vi är sämre på att sälja, utan att vi har andra konkurrensvillkor här med bland annat högre personal- och lokalkostnader än i många andra länder, säger Mats Hedenström.

Annons

Det är också viktigt att globala plattformsjättar som Alibaba och Amazon åläggs med samma krav som svenska e-handlare. I dag är det inte konkurrens på samma villkor där anser vi.

Hur har pandemin slagit mot handeln i stort i Sverige?

Det var bara i april 2020 som den svenska handeln krympte och då bara marginellt. Sedan dess har vi sett en tillväxt men det har som sagt skett en omfördelning från fysisk till digital handel, med ett stort läckage till utländska aktörer.

Stark dagligvaruhandel

Han framhåller också att olika delar av handeln har gått olika bra. Försäljningen av dagligvaror och varor med koppling till trädgårdar, balkonger och heminredning har varit mycket stark. Anledningen: det är varor som har koppling till hemmet, där vi tillbringat ovanligt mycket tid under pandemin.

I andra änden har vi sett att modehandlare har haft det desto tuffare. Det har varit svårare att sälja skor, kläder, klockor och smink när våra levnadsmönster förändrats.

Värst drabbade är också storstäderna, i synnerhet Stockholm och Göteborg. När kontoren tömts på folk i städerna dagtid så har det funnits litet underlag för kunder i butikerna. Göteborg är dessutom en evenemangstung stad som gått miste om stora besöksantal när alla större evenemang ställts in under i stort sett 19 månader. Stockholms handlare har i sin tur drabbats hårt när de utländska turisterna minskat kraftigt.

Malmö och Helsingborg har däremot klarat sig betydligt bättre efter som danskarna har kunnat åka över till Sverige för att shoppa ganska obehindrat under pandemin.

Han säger att det framåt blir viktigt att jobba med tryggheten inne i stadskärnorna som kommit att förknippas allt mer med en tilltagande kriminalitet. Annars kanske folk drar sig för att handla i dessa områden, tror han.

Det blir också viktigt att jobba mer med service och upplevelser samt att jobba mer nischat. Det går inte att ha ett extremt brett sortiment idag. Man måste jobba mycket mer med sin unicitet.

När det kommer till service och upplevelser är Väla Centrum utanför Helsingborg ett framgångsexempel. Gallerian har dels ett brett upptagningsområde från hela Skåne. Det är också ett bra exempel på en galleria där man fått in inslag såsom barnpassning, gym och andra kompletterande inslag till handeln, vilket ökar attraktiviteten.

Annons