Svensk Handel pressar regeringen – kräver krafttag

Online-marknadsplatser ska regleras hårdare.

Det är som bekant kärvt för många handlare i vårt avlånga land. Och det gäller både fysiska butiker och i e-handeln. Därför lanserar nu Svensk Handel ett näringspolitiskt program som ska stärka handelns konkurrenskraft, heter det i ett pressmeddelande.

Minskat konsumtionsutrymme i kombination med en rekordsvag krona skapar stora utmaningar för svenska handelsföretag. Samtidigt ökar den utländska konkurrensen och behovet av reformer som långsiktigt stärker svenskt näringsliv i allmänhet och handelsbranschen i synnerhet. För att värna företag och jobb inom handeln lanserar Svensk Handel ett nytt Näringspolitiskt program med en rad reformer för att stärka svenska handlares konkurrenskraft, skriver branschorganisationen.

Annons

Lokala priser – ett problem

Programmets hjärtefrågor kretsar kring lägre skatter, liksom sänkta arbetskraftskostnader för handlarna. Totalt rör det sig om 40 reformförslag.

Konkurrensen inom handeln sker globalt men priserna sätts lokalt. I dag tvingas svenska handelsföretag bära högre arbetskraftskostnader, högre skatter och ett tuffare regelverk. Vi vill se konkurrens på lika villkor, kommenterar Martin Kits, avdelningschef för Näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel.

Svensk Handel kräver bland annat:

  • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • Konkurrens på lika villkor med höjda krav på online-marknadsplatser
  • Hårdare straff för upprepade brott, mot exempelvis butiker
  • Effektiviserat tillträdesförbud
  • Slopad moms på secondhand-produkter

Annons