Svenska onlinejätten tappar miljard: ”Påverkat negativt”

"Delar bilden om en gradvis förbättring".

Den svenska e-handelsjätten Dustin meddelar nu sina siffror från företagets andra kvartal, som sträcker sig från december till februari. En period som alltså fångar en del av julhandeln men inte Black Friday-perioden.

Omsättningen under Dustins Q2 landade på 5,25 miljarder kronor, ner från 6,27 miljarder samma period ett år tidigare.

Annons

Marknadsutvecklingen har fortsatt varit svag, vilket tydligt påverkat försäljningsvolymerna negativt, säger Johan Karlsson, vd och koncernchef på Dustin, i en kommentar.

Rörelseresultatet (EBITA) dalar inte lika mycket, men minskar med några procent till 201 miljoner kronor.

Det är tillfredsställande att se fortsatt marginalförstärkning i det andra kvartalet, genom god kostnadskontroll, prisdisciplin och mixförändringar. Justerad EBITA uppgick till 201 miljoner kronor (212) och den justerade EBITA-marginalen ökade till 3,8 procent (3,4). Vi fokuserar på att leverera på vår strategiska plan genom fortsatta selektiva investeringar i verksamheten för att driva tillväxt och öka lönsamheten över tid, säger Johan Karlsson.

Dustin erkänner att det har varit tufft de senaste kvartalen men när det kommer till framtidsutsikterna så är man försiktigt positiva.

Mot bakgrund av uppdaterade utsikter från marknadsanalysföretag och ledande tillverkare med en förväntad tillväxt för datormarknaden globalt 2024 delar vi bilden om en gradvis marknadsförbättring under de kommande kvartalen, säger Johan Karlsson.

Annons