Svenskarna hungrar efter mat – försäljningen ökar på riktigt igen

Även rensat för inflationen växte matförsäljningen.

Matmarknaden är hungrig. Försäljningen i dagligvaruhandeln växte nämilgen med 5,1 procent under januari i år, jämfört med samma motsvarande månad i fjol. Det visar Svensk Dagligvaruhandels dagligvaruindex.

Priserna på mat och alkoholfria drycker klättrade med 3,8 procent, enligt SCB:s Konsumentprisindex. Om man räknar bort inflationen var ökningen 1,3 procent.

Annons

Detta är andra månaden i rad som omsättningen rensat för inflation ökar i dagligvaruhandeln. Trots att detta är en positiv tendens kvarstår faktum att många hushåll har en ansträngd ekonomi, vilket innebär fortsatt tuffa tider för butikerna, kommenterar Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel.

I butikerna tickade matförsäljningen upp med 5 procent, medan den i e-handeln var upp med 8,3 procent. Hemleveranserna ökade med 11,4 procent och alternativet upphämtning i butik växte med 4,3 procent. E-handelns andel av den totala matförsäljningen låg på 5 procent.

Årets första månad visade tillväxt för både den fysiska försäljningen och e-handelsförsäljningen. E-handelsandelen uppgick till 5 procent, vilket följer tidigare års mönster med en hög e-handelsandel under januari månad. Det var främst e-handelsförsäljning med hemleverans som drev den positiva utvecklingen för e-handeln, avslutar Karin Brynell.

Annons