Systembolaget rusar i pandemin – ”ligger dock under målnivån”

"Vi har sett en ökad andel kunder som handlar via onlinebutiken".

Det blev ett rejält lyft för Systembolaget under pandemin. Alkoholmonopolet drog in hela 36 miljarder kronor under 2020 - en ökning med 14 procent mot året innan. Dessutom ökade försäljningsvolymen med 11 procent, från 512 till 569 miljoner liter. Också rörelseresultatet drog iväg uppåt, från 229 till 542 miljoner kronor.

Det annorlunda året har gjort att vi snabbt behövt ställa om för att bidra till minskad smittspridning och leverera säkra kundmöten. Glädjande är att många kunder har anpassat sitt köpmönster utifrån vår uppmaning att handla på andra tider och besöka butiken ensam. Vi har också sett en ökad andel kunder som handlar via onlinebutiken, säger Systembolagets vd, Magdalena Gerger, i en kommentar.

Annons

Den stora ökningen tillskrivs restriktionerna med inslag av tidiga alkoholstopp kvällstid och ett minskat resande. Det syntes inte minst under avslutningen på året, där man sålde för 10 miljarder under oktober till december. Det jämfört med 8,8 under samma period 2019.

Tidigare under året har vi sett tydliga effekter på vår försäljningsvolym av ett minskat resande, begränsad resandeinförsel och mindre frekventa restaurangbesök. Dessa effekter kvarstår och under årets senaste månader tillkom även ytterligare restriktioner från regeringen som innefattade alkoholserveringsförbud, vilket också bidragit till en ökad försäljningsvolym. Den högre försäljningsvolymen antas därför till stor del bero på att det är Systembolagets andel av den totala konsumtionen som ökat, säger Magdalena Gerger.

I samma veva firar man ett flygande stöd för ensamrätten i Opinionsindex. Under 2020 uppgick OPI till 76 procent, en "signifikant ökning" med två procent från 2019, tycker Systembolagets vd.

Vi ligger dock något under målnivån om 77 procent. Vi anser att det visar på vikten av att fortsatt påminna och informera om den nytta som ensamrätten innebär, som en viktig hörnsten i den svenska alkoholpolitiken, säger Magdalena Gerger.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!