Teknikproffset i stor strid – efter leverantörers momsbedrägeri

Kan själva bli fällda av Skatteverket, men slår tillbaka mot "slarvig" utredning.

Teknikproffset har bytt ägarbolag och det tidigare har försatts i konkurs. Detta efter att ha hamnat i klammeri med Skatteverket, som undersökt momsbedrägerier.

Enligt Teknikproffset själva handlar det om leverantörer till bolagets leverantörer, som använt upplägg för att undvika momsen och sko sig själva. Skatteverket i sin tur menar att e-handlaren borde ha förstått upplägget. Leverantörerna som Teknikproffset använt sig av ska hanterat både ingående och utgående moms på ett korrekt sätt, enligt e-handlaren.

Annons

Skatteverket började ställa frågor för ungefär ett år sedan om vår export till Norge, sedan kom ytterligare frågor om vår import och export inom EU. De har varit väldigt kryptiska och luddiga, det har varit envägskommunikation, säger Simon Wahlgren, grundare av Teknikproffset.

Den 22 december lämnade Skatteverket en preliminär bedömning, där man anser att Teknikproffset medverkat till momsbedrägerierna, genom att inte kontrollera leverantören på ett bättre sätt. Ett slutgiltigt besked är dock inte fattat av myndigheten. Enligt Simon Wahlgren har det preliminära beskedet lämnats på mycket svaga och direkt felaktiga grunder, då man begärt ut mycket knapphändig dokumentation.

Därefter har Teknikproffset lämnat ett svar på 30 sidor och med runt 400 bilagor för att påvisa att all försäljning varit rätt och riktig och att de inte haft anledning att misstänka leverantören, eller kunnat begära ut information om leverantörens leverantör. De är förvånade över att man tidigare begärt ut en ytterst begränsad mängd information för sin utredning.

Teknikproffset har också haft anstånd från pandemin på 8,7 miljoner. Det hade vi ansökt om förlängning på, men där har Skatteverket nekat då de inte vill att företag som bedöms som oseriösa ska gynnas av systemet, säger Simon Wahlgren.

"Inget vi gör miljonvinster på"

Här såg man risken att grundarna skulle få sitta med en ryggsäck, en skuld helt enkelt, på 8,7 miljoner i företrädaransvar. Därför valde man att försätta moderbolaget i konkurs och sälja till ett nytt bolag, som företräds av närstående. Teknikproffset består och verkar alltså precis som innan.

TP E-commerce Nordic tar över hela verksamheten, så att vi kan hålla igång försäljningen. Målet är att slutkunderna inte ska drabbas alls. TP E-commerce tar över ansvaret för tidigare köp så att kunderna kan känna sig trygga i att ha kvar sin returrätt och reklamationsrätt från e-handeln. Vi har kämpat för den här rörelsen i 14 år, det är inget vi har lust att ge upp.

Det är framför allt bolagets handel med Apples populära Airpods som hamnat under lupp. Dessa har man sålt både via egna sajten, på marknadsplatser och exporterat utomlands. De uppger att samtliga kunder ska ha fått sina leveranser. Och man ska själva inte ha fått något inköpspris som på något sätt skulle skvallra om några momsbedrägerier, enligt Simon Wahlgren. Han upplever också att Skatteverket misstänker att produkterna inte existerat.

Det är inget vi gör några miljonvinster på alls. Det har varit en dyr produkt, med liten marginal, och vi har kunnat sälja många. Alla varor har skickats från våra lokaler i Landvetter och alla har fått sina leveranser, annars hade de hört av sig direkt. Så vi har 25 000 potentiella vittnen under 2021.

Annons

"De ger sig på seriösa aktörer"

Han säger också att man alltid kontrollerar nya leverantörer noggrant, men att man i det här fallet alltså inte kunnat begära ut vem leverantörernas leverantörer är. Vilket Skatteverket menar att man borde kunnat göra. Teknikproffset har tidigare också hört av sig till myndigheten när en annan leverantör krävde in moms, bara för att dagen efter avregistrera sig för moms själva. Men då ska man, enligt egen utsago, inte ha fått hjälp.

Jag vill att folk ska veta om Skatteverkets sätt att hantera det här. Det handlar inte om att kortsiktigt få in pengar till stadskassan, utan att få bort oseriösa typer från marknaden. Men de ger sig på seriösa aktörer, som hamnar i kläm. De behöver såklart komma åt problemet, det håller vi med om. Men det drabbar inte källan som sålt för miljardbelopp, tagit momsen och stuckit. Eller som nolltaxerat, trots stor försäljning i flera år, och som därför fortfarande kan finnas kvar. De kommer undan. Istället är det seriösa aktörer som får lida, säger Simon Wahlgren.

Han är inte nöjd med hanteringen från myndigheten och säger att den lett till att det nu finns en risk att fordringsägare i det gamla bolaget inte kommer att få betalt.

De hade fått in både skatt och moms och fordringsägarna hade fått betalt om de hade förlängt anstånden. Men istället har de valt att trycka på röda knappen på grund av en slarvig utredning, som bygger på undermålig och felaktig information, säger Simon Wahlgren.

Det säger motparterna

Skatteverket själva säger att de inte kan uttala sig om enskilda fall, eller ens om att en utredning pågår eller inte pågår, på grund av skattesekretess. Det kan bara ske när ett beslut är fattat.

Konkursförvaltaren Christian Andersch, som har ansvar för konkursboet i det tidigare moderbolaget, kan inte heller kommentera huruvida affären gått rätt och riktigt till, om Teknikproffset skött sina kort rätt vid överlåtelsen.

Nu befinner sig det här under granskning och min uppgift som konkursförvaltare är att jag företräder fordringsägarkollektivet. Jag kommer att behöva ta ställning till överlåtelsen, säger han till Ehandel.

När kan ett sådant besked komma?

Min uppskattning i dagsläget är att jag kan ha en uppfattning om runt en vecka. Nu pågår informationsinsamling, där jag bland annat tittar på värderingen. Jag kan även komma att behöva föra samtal med fordringsägare bland annat. Det här är inget man hastar igenom.

LÄS ÄVEN: Teknikproffsets nya kamp - de vill stoppa affären: "Alldeles för billigt"

Annons