Teknikproffsets nya kamp – de vill stoppa affären: ”Alldeles för billigt”

Men köparbolaget slår tillbaka och vägrar häva avtalet.

Förra veckan kunde vi avslöja att den framgångsrika e-handlaren Teknikproffset hamnat i strid med Skatteverket, efter en utredning om momsbedrägerier.

Skatteverket hade upptäckt att leverantörer sysslat med just detta och menade, enligt en preliminär bedömning, att Teknikproffset borde ha varit medvetna om det. Teknikproffset å sin sida hävdar att Skatteverket gjort en slarvig utredning med rena felaktigheter. Något slutgiltigt beslut är ännu inte fattat.

Annons

Men Skatteverkets preliminära bedömning fick till följd att Teknikproffset inte fick förlängt anstånd för de stödpaket som kom företag till del under pandemin. Grundarna valde därför att försätta bolaget i konkurs, för att inte riskera personliga miljonskulder, och sälja rörelsen till ett nytt bolag som ägs av närstående. Nu har man dock stött på motstånd igen. Konkursförvaltaren väljer nämligen att inte godkänna affären.

Jag har i egenskap av konkursförvaltare meddelat rörelsen att jag inte godkänner överlåtelsen, säger Christian Andersch, konkursförvaltare vid Setterwalls advokatbyrå, till Ehandel.

På vilka grunder beslutet har tagits vill han först inte avslöja. Enligt Ehandels uppgifter är dock en av punkterna att köpet ska ske på avbetalning, över en period på ett halvår, samt att det innehåller en generös kvittningsrätt mot bland annat reklamationer som kommer in. Därför vill konkursförvaltaren att driften går tillbaka till konkursboet, alltså det ursprungliga moderbolaget, för att dra in pengar till fordringsägarna.

Det är flera omständigheter som gör att jag inte kan godkänna den här överlåtelsen. Exakt vad det är vill jag inte gå ut med i media, utan är något jag håller inom konkursen. Summa summarum är att jag inte godkänner den, för att jag anser att den är gjord på ett felaktigt sätt. Att det finns omständigheter som gör att jag inte kan godkänna den i egenskap av konkursförvaltare.

LÄS ÄVEN: Teknikproffset i stor strid - efter leverantörers momsbedrägeri

"Kan häva köpet"

Den största fordringsägaren är Skatteverket, som sedan tidigare har "allvarliga synpunkter mot säljarbolaget". Christian Andersch säger också att han hört sig för hos de största fordringsägarna, för att se om de är av annan uppfattning, och upplever sig ha deras stöd.

De delar min uppfattning att inte godkänna den här överlåtelsen, säger han.

Vad händer nu?

Annons

Hypotetiskt kan köparen häva köpet. Det har de möjlighet att göra enligt avtalet om konkursförvaltare inte godkänner affären. Då går köpet tillbaka. Nu är det upp till dem att se hur man ska göra, säger Christian Andersch.

Köparbolaget fortsätter driften

Köparbolaget TP E-commerce Nordic kommer, enligt uppgifter till Ehandel, inte att häva köpet och konkursförvaltarens beslut betyder inte heller att köpet hävs. Däremot skulle konkursförvaltaren kunna driva det rättsligt. Fram tills ett eventuellt sådant förfarande fortsätter dock driften i vanlig ordning och överlåtelsen ska slutföras enligt plan.

Något som också bekräftas av Peter Hamnebo, advokat på Kaiser Advokatbyrå, som representerar köparbolaget. Han ställer sig kritisk till konkursförvaltarens beslut.

Konkursförvaltaren har i olika sammanhang nämnt olika orsaker. Vi har fört en diskussion med honom om vi kan minimera de risker som han ser och han har sagt nej. Efter vi har haft vårt möte vet jag inte vad han ser för fel på detta. Han tycker bara att det inte finns några pengar i bolaget på konkursdagen. Det hade det inte funnits utan överlåtelsen heller, så jag är osäker på varför han inte kan godkänna den, säger Peter Hamnebo till Ehandel.

Enligt Ehandels uppgifter rör konkursförvaltarens beslut också att han har kommit fram till en annan, högre värdering av bolaget, vilket även det bekräftas.

Vi har som underlag till värderingen använt en av Handelskammaren auktoriserad värderingsman som jobbar med den här typen av värderingar. Han har varit på plats, ställt frågor, tittat på inventarierna och värderat utifrån sin erfarenhet, säger Peter Hamnebo och fortsätter:

Konkursförvaltaren har tagit fram en annan värdering som bygger på att man säljer ut till kund som vanligt, samtidigt som man inte tar hänsyn till några kostnader. Då landar man i ett högre belopp, mycket riktigt, om man får en oändlig marknadsföringsbudget, oändligt med personer som packar och att man slipper betala för frakten.

Han riktar hård kritik mot den värdering som konkursförvaltaren har gjort.

Jag har sett många rörelsevärderingar. Det är inte ovanligt att man inte är överens om priset. Jag har sett flera tvister. Men jag har aldrig sett något påstå något i närheten av detta, där man enbart värderar inkomster och inte kostnader, säger Peter Hamnebo.

"Inte betalat en krona"

Därefter hör vi av oss till konkursförvaltaren igen, som då förklarar ingående varför han valt att inte godkänna affären. Och mycket riktigt handlar det till stor del om vad han anser är en för låg prislapp vid försäljningen. Att fordringsägarna hade kunnat få mer betalt om Teknikproffset lagts ut till försäljning via budgivning.

Jag menar att köparbolaget köpt rörelsen alldeles för billigt. Att det ekonomiska utfallet i konkursen hade blivit bättre än vad köpeskillingen uppgår till. Min uppfattning är att om man köper en rörelse som man gjort här innan konkursen, lyft ut konkursbolagets alla tillgångar och fört in det i ett bolag som är nystartat och ska bedriva verksamheten vidare, då behöver man betala marknadsvärde. Annars är det till nackdel till fordringsägarkollektivet, säger Christian Andersch.

Han säger att han tycker att det är anmärkningsvärt och att han är starkt kritisk till hur överlåtelseavtalet har utformats. Samt också till att affären inte varit villkorad av konkursförvaltarens godkännande, vilket han menar är ytterst ovanligt. Istället har affären drivits igenom och det varit möjligt för köparen att häva köpet om det inte skulle godkännas i efterhand.

En annan sak är att köparen har väldigt generösa kvittningsregler. Det är alltså oklart hur mycket pengar som kommer flyta in till konkursboet. En tredje uppfattning jag har är att per dagens datum har man inte betalat en krona. Man ska ha betalt först om sju månader och då finns det en kreditrisk för konkursboet. Det här avtalet som är träffat innan konkursen, det är definitivt ett avtal konkursboet inte kan godkänna. Det är för stora risker och för låg köpeskilling utifrån konkursboets synvinkel. Det enda som finns är en fordran. Exakt vad den är, det är oklart, säger Christian Andersch.

Om han kommer att överväga att driva ärendet rättsligt vill dock inte konkursförvaltaren ta ställning till i dagsläget.

Annons