Trots konkursen – fortsatt party för e-handelskoncernen

Minskad förlust och ökad omsättning trots dotterbolagets konkurs.

Nyligen rapporterade Ehandel om att Partydax i Knivsta försatts i konkurs. Partydax är ett dotterbolag till koncernen Partytajm International AB. Koncernens affärsidé går ut på att köpa och sälja e-handelsbolag. Nu är Partytajms rapport för årets andra kvartal här. Så hur gick det?

Nettoomsättningen uppgick till 9,6 miljoner kronor. Det var i princip en fördubbling från året innan då omsättningen landade på 4,8 miljoner kronor.

Annons

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att utveckla och analysera koncernen för att stärka vår infrastruktur för att främja lönsam tillväxt. Vårt senaste förvärv W & IT Solutions har fortsatt utvecklats positivt med stabila kassaflöden, skriver vd:n Christian Kronegård i rapporten

Rörelseresultatet blev återigen en förlusthistoria. Förlusten landade på -1,8 miljoner kronor. Det var dock en mindre förlust jämfört med Q2 året innan: -3,4 miljoner kronor.

"Osäker omvärldssituation"

Det framgår också att Partytajm anser att numera konkursade Partydax under andra kvartalet inte har uppfyllt ”förväntningar avseende lönsamhet och utvecklingspotential”. Och under rubriken ”Händelser efter Q2 2023” bekräftas det att Partytajms fristående dotterbolag Partydax i Knivsta AB har försatts i konkurs.

Vi befinner oss i en generellt osäker omvärldssituation vilket medför utmaningar såväl som möjligheter. Därför fortsätter vi att aktivt arbeta med vår övergripande strategi, inklusive en noggrann översyn av koncernen och vår kapitalstruktur, för att säkerställa att vi är optimalt positionerade för framtiden. Framöver kommer vi fortsätta lägga stort fokus på vår kärnverksamhet samt proaktivt analysera marknaden för attraktiva förvärv för att bredda och stärka vår bas, skriver vd:n.

Annons