Trots orosmolnen: Handeln skriker efter folk – ”stark efterfrågan”

"Kan bli svårt att hitta rätt kompetens".

Det kommer många deppiga rapporter nu från handeln som noterar nedgångar i en orolig omvärld. Inflationen är på skyhöga nivåer, köpkraften minskar och flaskhalsarna i fraktsystemet kvarstår – med varuförseningar som följd.

Men samtidigt är arbetslösheten fortsatt relativt låg. Och efterfrågan på arbetskraft i parti- och detaljhandeln är rekordhög, enligt rekryteringsbolaget Manpower som släppt sin årliga sommarprognos. Parti- och detaljhandeln uppvisar näst starkast sysselsättnings-prognos av alla branscher i mätningen, efter finans- och fastighetsbranschen.

Annons

Den starka efterfrågan på arbetskraft håller i sig trots hög inflation och krig i vårt närområde. Det är såklart positivt för de som söker jobb, men arbetsgivare inom parti- och detaljhandeln bör också vara medvetna om att det kan bli ännu svårare att rekrytera rätt kompetens, kommenterar Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

Stark prognos

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela +25 procent för tredje kvartalet. Det är dock en minskning på 12 procentenheter från föregående kvartals rekordprognos, som låg på +37 procent. Men det visar att Sverige har en fortsatt aktiv och livskraftig arbetsmarknad.

Mätningen utfördes mellan den 1 och 29 april. Det innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation finns med i undersökningen.

Svenska branschprognoser
Bank-, finans- och fastighetsbranschen: +39 procent
Parti- och detaljhandeln: +32 procent
Byggbranschen: +30 procent
Tillverkningsindustrin: +28 procent
Hotell- och restaurangbranschen: +22 procent
IT, Tech, telekom, kommunikation och media: +14 procent

Svenska regioners jobbprognoser
Stockholm- och Uppsalaregionen: +30 procent
Skåne och Blekinge län: +29 procent
Västra Götaland: +26 procent
Östra Götaland: +26 procent
Norra Sverige: +15 procent
Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län): +14 procent

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!