Trots prishöjningar – e-handelns omsättning föll: ”En högre andel”

Omsättningen föll med 11 procent i den svenska e-handeln i augusti. Det visar Svensk Handels e-handelsindikator. Totalt har e-handeln backat 13 procent mätt i svenska konsumenters e-handlande från svenska aktörer. Lägger man till utländska aktörer faller den ytterligare, till 16 procent.

E-handeln från utlandet sticker ut med en mycket svag omsättning även i augusti. Under sommarmånaderna juni till augusti har omsättningen i e-handeln från utlandet varit 60 procent lägre än föregående år. Det har, allt annat lika, bidragit till att hålla uppe den inhemska konsumtionen bland annat inom den svenska e-handeln, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, och fortsätter:

Annons

Trots detta, och trots viss prisuppgång på många varor, så backade alltså omsättningen med 11 procent i augusti. Den snabbt försvagade köpkraften och hushållens oro för den egna ekonomin spelar alltså en stor roll.

Däremot ökade kundbasen jämfört med i juli. Fyra procent fler, totalt 68 procent, e-handlade i augusti jämfört med månaden innan. Men det är också en kraftig minskning från augusti 2021. Man kan även konstatera att det genomsnittliga köpbeloppet föll med 11 procent, jämfört med samma period förra året.

En positiv aspekt för e-handeln, trots vikande omsättning, är att det fortfarande är en betydligt högre andel av befolkningen som e-handlar jämfört med före pandemin. Det genomsnittliga köpbeloppet per konsument faller däremot när fler handlar i fysisk butik och samtidigt håller hårdare i plånboken. Men vi ser nu också en tydlig branscheffekt som drar ner de genomsnittliga köpbeloppen, när e-handlandet i kapitaltunga delbranscher som hemelektronik, möbler/heminredning och byggvaror minskar, säger Johan Davidson.

Annons