Trots tuffa tider – Lindex fortsätter att växa: ”Jag är stolt”

E-handeln tar mark.

Lindex presenterade under morgonen sin delårsrapport för det andra kvartalet samt första halvåret 2023. Och det pekar fortsatt uppåt, om än mer blygsamt än tidigare, i såväl fysiska butiker som digitala kanaler.

Försäljningen under årets andra kvartal ökade med 2 procent mätt i lokala valutor, mätt i svenska kronor var tillväxten 2,2 procent. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 411 miljoner kronor, att jämföra med 409 miljoner för motsvarande period i fjol.

Annons

Vi fortsätter vår försäljningstillväxt och tillsammans med stärkta marginaler samt god kostnadskontroll kan vi summera ett starkt resultat för både andra kvartalet och första halvåret av 2023. Jag är stolt över att vi når nya försäljnings- och resultatnivåer trots vår fortsatt utmanande omvärldssituation med minskad köpkraft, en stark US-dollar samt kraftig inflation, säger Lindex vd Susanne Ehnbåge.

E-handeln ökar

Tar vi en titt på årets första sex månader landar försäljningstillväxten på 1,4 procent i lokala valutor och på 1,7 procent i svenska kronor. Rörelseresultatet uppgick till 474 miljoner, jämfört med 466 miljoner 2022.

Tillväxten i butik är inte så mycket att skriva hem om, 0,2 procent under andra kvartalet och 1,1 procent för det första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Online går det däremot bättre.

Här såg man en ökning med 9,7 procent under det andra kvartalet och 2,1 procent under årets första sex månader. Totalt stod e-handeln för 19 procent av Lindex totala försäljning under första halvåret.

Vi stärker vår lönsamhet, växer med nya kunder och ökar vår försäljning i såväl våra fysiska butiker som i våra digitala kanaler. Våra kraftfulla investeringar för vår globala, digitala och hållbara tillväxt fortlöper. Vår byggnation av vårt nya automatiserade omnilager, för att öka leveranskapaciteten och säkerställa en effektiv distribution och lagerhantering, pågår för fullt, säger Susanne Ehnbåge.

Annons