Tuffa tider för Partytajms e-handel: “En stor osäkerhet”

"Ingen ytterligare ny finansiering".

Partytajm International AB, som är moderbolag till e-handelsbolaget Partydax och e-handelsleverantören W&IT Solutions, har under påsken gett flera uppdateringar kring verksamheten.

Bland annat så har man gjort en nedskrivning i Partydax i Knivsta AB, som står bakom nätbutiken Partytajm.se.

Annons

Styrelsen i Partytajm International AB har efter analys av koncernens verksamhet och utvecklingspotential kommit fram till att verksamheten som drivs i det fristående dotterbolaget Partydax i Knivsta AB ej uppfyller de förväntningar avseende lönsamhet och utvecklingspotential. Koncernen har under de senaste åren finansierat dotterbolaget Partydax med utebliven förväntad framgång.

Och nu har man alltså beslutat att inte skjutsa till mer pengar samt skriva ned värdet.

Styrelsen har därför beslutat att ingen ytterligare ny finansiering från moderbolaget kommer att ske. Styrelsen har mot bakgrund av detta beslutat att skriva ned värdet på dotterbolagsaktierna med 4,8 miljoner kronor vilket kommer att påverka resultatet negativt för kvartal ett 2023 med motsvarande belopp.

Partytajms omsättning (moderbolagets) för 2022 landade på 18,6 miljoner kronor med en förlust på 20 miljoner. W&IT Solutions AB förvärvades i slutet av 2022 och med det bolaget inkluderat så ska den totala omsättningen under 2022 uppgått till 36,4 miljoner kronor.

Målet för helåret 2023 är nu en omsättning på 34 miljoner kronor och en EBITDA mellan 0 och 3 miljoner. Och man har även meddelat en preliminär omsättning för mars månad i år.

I mars uppnådde koncernen en preliminär omsättning om cirka 3,6 miljoner kronor (1,1 miljoner kronor under mars 2022). Koncernens preliminära omsättning i mars, exkluderat det fristående helägda dotterbolaget Partydax i Knivsta AB, uppgick till cirka 3 miljoner kronor, meddelar Alexander Winqvist, vd för Partytajm International AB.

Annons