Tufft besked för handeln – prognosen skruvas ned ännu mer

Noll tillväxt i sällanköpsvaruhandeln.

HUI skruvar ned prognosen för handeln 2022 och 2023, efter årets turbulens. Och hushållens köpkraft väntas fortsätta minska, vilket i sin tur kommer att drabba ett flertal branscher hårt. Inte minst kapitalintensiva branscher som bygg-, järn- och färghandeln och hemelektronikhandeln väntas möta en tuff verklighet.

Under senhösten och vintern kommer allt fler att märka av att pengarna räcker till mindre. Beteendeförändringar hos konsumenterna sker i takt med att plånboken tvingar fram nya vanor, vilket inte visat sig fullt ut ännu, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research, och fortsätter:

Annons

Även om priserna fortsätter att stiga på de flesta konsumtionsvaror är det största orosmolnet för hushållen en ökad boendekostnad när räntan och andra avgifter stiger.

"Är motståndskraftig"

Prognosen för detaljhandeln i år sänks från 5,0 till 4,5 procent. Men för 2023 höjs den faktiskt från 2 till 3 procent.

Detaljhandeln är motståndskraftig i oroliga tider och har haft en positiv försäljningstillväxt i över 25 år. Prognosen för i år och nästa år pekar på att den positiva tillväxten fortsätter, fast nu helt prisdriven och med andra förutsättningar. I svårare tider blir det ännu viktigare att ha koll på kundgruppernas agerande, när inkomstprioriteringar förändras i takt med att hushållens ekonomiska resurser minskar, säger Joakim Wirén.

Prognosen för dagligvaruhandeln skruvas upp rejält för 2023 från 3,5 till 7 procent och från 8,5 till 9 procent i år. Däremot väntas sällanköpsvaruhandeln bli ordentligt lidande. Där sänks prognosen från 3 till 1 procent i år och 1 till 0 procent 2023.

Annons