Tufft slag mot resultatet – e-handlaren förlorade 1,7 miljoner

Prispress och högre kostnader blev en giftig cocktail.

E-handlaren Backpackinglight.se, hemmahörande i Umeå, har vuxit stadigt de senaste åren. Bolaget har specialiserat sig på försäljning av vandringsprodukter och blivit framgångsrika inom sin nisch.

Man gick från att omsätta 2,9 miljoner kronor under 2018 till att förra året, 2022, sälja för inte mindre än 14,7 miljoner. Det var dessutom en ökning med nästan 2 miljoner från 2021.

Annons

Men tillväxten blev också dyrköpt. Bolaget noterades för första gången för röda siffror när resultatet, efter finansiella poster, svängde till en förlust på drygt -1,7 miljoner kronor. Soliditeten störtdök därmed från 41 till 3 procent.

En svagare konjunktur har medfört en hårdare priskonkurrens, samtidigt som inköpspriserna har gått upp, förklarar bolaget i årsredovisningen.

Det är en svår ekvation, som drabbat många handlare de senaste två åren. Backpackinglight har också vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med sista raden.

Vi jobbade med många reor för att lätta på lagret och vi har minskat personalkostnaderna.

Flyttar produktionen utomlands

Ett annat populärt drag för att skapa bättre marginaler har varit att blicka mer mot egna varumärken. Så sker även här.

Samtidigt så har vi agerat för att utveckla fler egna produkter under varumärket Skalmo och planerat för ett nytt varumärke i prissegmentet låg/mellan, det vill säga varumärket Gramjakt.

Men man stannade inte där. De såg nämligen att det fanns ytterligare besparingar att göra i produktionsledet.

Under 2022 togs beslutet att under 2023 flytta produktionen utomlands, för att förbättra våra marginaler och fylla BPL med fler egna produkter.

Annons

Backpackinglight ägs till 51 procent av koncernen WeSports Scandinavia och aktierna köptes i mars 2022. Övriga 49 procent ägs av Gear Nerds AB.

Annons