Tung höstdepp i modehandeln: ”Konkurserna kommer att öka”

Urholkad köpkraft och saftiga hyror tynger.

Efter förra månadens uppgång i den svenska modehandeln pekar det nu neråt i igen, det enligt Svensk Handels Stilindex för september månad.

Klädhandeln noteras för en nedgång på 2,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Det medan skohandeln tappar rejält, hela 12,6 procent ner jämfört med förra året.

Annons

En varm septembermånad, med högtryck runt om i landet, gynnade inte modehandeln. Behovet av att uppdatera höstgarderoben fanns ännu inte, vilket till viss del kan förklara månadens svaga siffror, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

Hyrorna ett stort problem

Och inte blir det roligare om man tar med i beräkningen att resultaten i Stilindex presenteras i löpande priser. Justerar man för inflationen, och därmed ser till den sålda volymen, blir nedgången ännu större.

I rapporten konstaterar man också att konsumenternas urholkade köpkraft fortsatt är det största orosmolnet framöver. Och att antalet konkurser kommer att öka under hösten.

För den fysiska handelns vidkommande är de höga hyresnivåerna ett fortsatt stort problem. Vi tycker att det är fel att en tillfällig inflationstopp leder till permanenta höjningar av hyran, vilket för många handlare är en av de största kostnadsposterna. Det finns absolut en risk för att butiksutbudet i svenska städer kommer att bli betydligt glesare framöver, kommenterar Sofia Larsen.

Annons