Tunga smällen för Boozt: ”Extraordinär nedskrivning”

Tvingas justera förväntningarna.

Det är inte bara de fysiska butikerna som lider just nu. Även e-handeln är på flera håll drabbad av vikande försäljning. En av de drabbade är modejätten Boozt, som nu återkallar sin prognos för helåret 2020 på grund av osäkerhet för den resterande delen av året. Medan januari och februari presterade i linje med målsättningen så fick sig mars en törn.

Till följd av coronavirusets utbrott på de nordiska marknaderna under mars och som en konsekvens av de åtgärder som vidtagits av respektive regering har konsumtionen av mode och accessoarer påverkats mycket negativt. Följaktligen avvek nettoosättningen i mars negativt från våra förväntningar, meddelar Boozt.

Annons

Lösningen blir att flytta över en del av varulagret hos Booztlet.com, samt en nedskrivning.

Nettoomsättningstillväxten för det första kvartalet förväntas att hamna inom intervallet 7-9%, med en lägre justerad rörelsemarginal än föregående år enbart till följd av en extraordinär nedskrivning av varulager från föregående års säsonger, skriver Boozt.

Vi planerar att ge en uppdatering om storleken på nedskrivningen och förväntad justerad rörelsemarginal för det första kvartalet senast den 20 april.

Annons