Tungt fall för klassiska e-handeln – gör förlust på 13 miljoner

Har tvingats till kraftiga besparingar för att vända trenden.

Det vände nedåt ordentligt redan 2021/22 för e-handelsklassikern Coolstuff.se, som sedan 1999 specialiserat sig på roliga, smarta och annorlunda prylar. Och under det senaste verksamhetsåret, 2022/23 blev det än värre.

Försäljningen rasade från 211,3 till 158,3 miljoner kronor. Dessutom följde resultatet, efter finansiella poster, i samma riktning och skrevs till -13,7 miljoner. En ordentlig förlust alltså, efter vinster på 21,7 miljoner under 2020/21 och 6,3 miljoner under 2021/22.

Annons

Ingen rolig läsning alltså. Men vad är det egentligen som har lett till den här utvecklingen? Enligt årsredovisningen är det flera saker som slagit fel samtidigt.

Den negativa konjunkturutvecklingen och att kunden har mindre pengar i plånboken har påverkat oss under året. Den skjuts försäljningen fick av corona tidigare år är nu också helt över, vilket påverkar jämförelser mot tidigare år. Minskad efterfrågan har lett till att vi har behövt anpassa verksamhetens kostnader. De flesta kostnadsminskningar får dock effekt först nästa räkenskapsår, därav det stora negativa resultatet, skriver bolaget i sin årsredovisning.

Men det handlar inte bara om att kunder handlar mindre. Det nuvarande ekonomiska landskapet har också lett till högre kostnader, vilket i sin tur eliminerat marginalerna under perioden.

Marginalen har under året påverkats negativt av högre inköpspriser då vi inte till fullo har kunnat kompensera med högre försäljningspriser. Utförsäljning av överlager, främst på sortiment kopplat till vår och sommar, har även påverkat marginalen negativt.

Bolaget har alltså dragits med höga lagernivåer under året, men det ska man ha åtgärdat under årets sista månader. Man ska då ha sett "en snabb minskning av lagret".

Försäljningen kan falla ytterligare

Hur ser då framtidsutsikterna ut för Coolstuff? Bolaget, som säljer i både Sverige, Norge Danmark, Finland och Tyskland, förväntar sig att det blir dystra tider även perioden 2023/24 och förbereder sig därefter. Faktum är att man tror på ytterligare försäljningsminskningar.

Konjunkturen innebär en stor osäkerhet framåt. Vi räknar framöver med en fortsatt tuff omvärld där konsumenterna har mindre pengar att röra sig med, vilket kommer att påverka vår försäljning. Vi förbereder oss därför på att försäljningen sjunker och anpassar kostnaderna därefter.

Inte heller är det några muntra miner när det kommer till marginalerna, även om det finns små, små ljusglimtar att skönja.

Annons

Tidigare har vi haft höga fraktkostnader för att plocka hem varor. Dessa har nu sjunkit tillbaka till normala nivåer, vilket så småningom kommer att påverka marginalen positivt på en del av vårt sortiment. Å andra sidan kommer fortsatt utförsäljning ha negativ effekt på marginalen. Totalt sett räknar vi med en svagt förbättrad marginal, skriver bolaget.

Här är prognosen positiv

Men den här gången kommer man alltså förberedda. Så på sista raden borde man se ett ordentligt uppsving, enligt prognoserna.

Tack vare de kraftiga kostnadsbesparingar som vi genomfört i slutet av räkenskapsåret och vår satsning på att etablera oss som en ännu starkare presentdestination, så ser vi trots den tuffa omvärlden att vi har goda möjligheter att leverera ett betydligt bättre resultat nästa år.

Coolstuff ägs till 35 procent vardera av grundarna Kajsa Knapp och Christian Omander. Investmentbolaget Spiltan sitter på 27 procent av aktierna och Dalex på 3 procent.

Annons