Tydlig uppgång för mathandeln på nätet – kör om butikerna

Stor ökning för hemleveranserna.

Det våras för onlinehandeln på matsidan igen. Desto sämre går det för de fysiska butikerna.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i april till -0,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln växte samtidigt med 12,6 procent. Det visar branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Annons

Hemleverans var upp med 13,7 procent och upphämtning i butik med 11,1 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i april till 4,5 procent.

I april var e-handelsutvecklingen positiv, såväl hemleverans som upphämtning i butik­. E-handelsandelen ligger stabilt på 4,5 procent, varav närmare 60 procent utgörs av hemleverans, kommenterar Karin Brynell.

Justerat för inflation och kalenderkorrigering uppskattas försäljningsökningen under påskveckan till 2,5 procent.

Påskveckan är en av årets största försäljningsperioder, vilket förklarar de stora skillnaderna i försäljningsutveckling mellan mars och april. Om försäljningen under mars och april 2024 slås ihop och jämförs med samma månader 2023 är dock utvecklingen positiv med cirka 3,3 procent. Försäljningstrenden i dagligvaruhandeln är med andra ord stabil, avslutar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Annons