Undersökningen avslöjar – så e-handlar svenskarna i år

Det får dem att vända i checkouten.

Channable har genomfört en undersökning för att se hur e-handeln i Skandinavien kommer att arta sig under 2022. Vi kommer dock främst att fokusera på den svenska marknaden och resultaten där. Här framträder nämligen flera spännande mönster.

Bland de 500 svarande svenskarna, mellan 18 och 69 år, uppger nämligen 30,8 procent att de aldrig e-handlar. Däremot uppger 22,7 procent att de e-handlar runt en gång i månaden och 8,1 procent att de handlar flera gånger i veckan.

Annons

De populäraste kategorierna är mode och accessoarer, där 29,1 procent säger att det är produkterna de oftast köper online. 24 procent uppger att de oftast köper sportvaror och 23,7 procent att det är hemelektronik som shoppas mest frekvent.

När vi fördjupar oss i materialet kommer det ganska väntade resultatet att det är män som är mest intresserade av elektronikprodukterna medan kvinnor lutar mer åt mode och accessoarer. Vidare är det män som står för sportutrustningen och kvinnor för livsmedel. Den här uppdelningstendensen är tydligt starkast i Sverige, säger Sarah Stenquist, Nordenchef på Channable, i undersökningen.

När det gäller genomsnittligt ordervärde är faktiskt konsumenterna i både Sverige, Norge och Danmark helt överens. Det landar nämligen i intervallet 110 till 499 kronor, vilket 27,3 procent säger att de handlar för per tillfälle. På andra plats kommer 500 till 999 kronor, med 25,1 procent av de svarande. På sista plats landar köp över 5000 kronor, med 9,6 procent.

Kvinnor verkar ha en tendens att vara överrepresenterade i segmentet med mindre utgifter vid varje inköpstillfälle. Det är männen som står för de större online-köpen. 48,7 procent av männen handlar för €50 till 499 medan 58,6 procent av kvinnorna handlar för €11 till 99, säger Sarah Stenquist.

Innan vi lämnar undersökningen för den här gången vill vi förstås veta hur konsumenterna resonerar kring sitt e-handlande. Vill de shoppa mer, eller mindre, på nätet under 2022? Och faktum är att nästan hälften, 47,2 procent, säger att de vill e-handla i den utsträckning de redan gör i dag. Men 17,3 procent säger att de vill minska sitt e-handlande lite.

"Tecken på osäkra tider"

Kategorin som vill minska sitt e-handlande mycket utgör 14,7 procent. De som vill handla lite och mycket mer på nätet utgörs av 15,1, respektive 5,7 procent.

I alla tre länderna tänker man sig att handla ungefär lika mycket, särskilt danskar och svenskar är inställda på det. Väldigt få tänker sig att nyttja e-handel mer. Här kan det handla om att man föresätter sig att handla mindre överlag som ett tecken på osäkra tider, säger Sara Stenquist och fortsätter:

Den här uppgiften överensstämmer inte riktigt med de trender vi ser på andra håll och upplevt hittills. Det vi ser däremot är en trend att köpa mer från lokala handlare, på bekostnad av de stora bolagen. Men det finns också en mottrend som går ut på att handla mer av din lokala handlare. Detta är något som drabbat de stora handelsplattformarna.

Annons

Därför får e-handeln nobben

Och för den e-handlare som nu vill fånga upp de som i dag inte är engagerad i onlineshopping kommer här några viktiga, avslutande siffror. Nämligen de vanligaste anledningarna till varför man väljer bort webbutikerna.

Allra vanligast är otillräcklig produktinformation med 20 procent. Därefter följer höga priser med 17,6 procent. På tredje plats landar långa leveranstider med 15,8 procent. Okänd handlare får 14,7 procent att avstå. Dåliga omdömen får 12 procent att låta bli och dåliga betalningsalternativ gör att 8,9 procent lämnar. Allra sist hamnar, kanske något överraskande, miljöpåverkan med endast 1,2 procent.

Intressant i sammanhanget är att en okänd handlare i större utsträckning får män att avstå inköp medan kvinnor tycker att brist på produktinformation är viktigast, tendensen är allra starkast i Norge. I övrigt ryggar kvinnorna i större utsträckning för höga priser medan männen oftare tvekar vid längre leveranstider och dåliga omdömen, säger Sarah Stenquist.

Annons