Uppåt för handeln i somras – ”underskattas något”

"Handlar billigare produkter".

Hur gick det för handeln i augusti? Jo, den var i stort sett oförändrad. Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,2 procent, jämfört med månaden innan. Det visar färska siffror från SCB.

Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, växte samtidigt med 0,3 procent, medan sällanköpsvaruhandeln var upp med 0,2 procent.

Annons

Men om vi istället jämför årets augusti med motsvarande månad i fjol, minskade istället försäljningen i dagligvaruhandeln med -1,7 procent. Motsvarande siffror för sällanköpsvaruhandeln och detaljhandeln var -1,6 procent, respektive -1,7 procent.

SCB varnar dock för vissa skevheter i statstiken.

I det nuvarande läget med prisökningar kan konsumenter ändra sitt konsumtionsmönster och avstå från köp av varor som ökat i pris och istället handla billigare produkter. I statistiken över detaljhandeln finns därmed en risk att de fastprisberäknade indextalen underskattas något. Detta gäller kanske framför allt för dagligvaruhandeln men kan också gälla för andra branschgrupper.

Annons