Stadskärnorna i exklusivt möte med regeringen: ”Krisen är inte över”

"Blev tydligt att vi och regeringen inte delar samma bild".

Pandemin drar ut på tiden men stöden når inte fram och för landets stadskärnor blir situationen tuffare för var dag som går. Det menar 28 företrädare för cityhandeln på en rad platser runt om i landet. Nyligen skrev vi om att de hade framfört sina synpunkter i ett gemensamt upprop till regeringen.

LÄS ÄVEN: Ilskna pandemiattacken: "När ska regeringen inse det orimliga?"

Annons

Nu kan vi berätta att brevet resulterat i ett möte med näringsdepartementet. I dag hölls ett möte mellan de 28 cityrepresentanterna och näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg. På mötet ska stadskärnornas talespersoner ha framfört att de stöd som inrättats för att stärka citykärnorna i krisen inte möter de behov som finns.

Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Under dagens möte blev det tydligt att vi och regeringen inte delar samma bild av stadskärnornas situation. Det fanns flera frågor som fortsatt är obesvarade och där statssekreteraren har lovat att återkomma. Det är positivt att statssekreteraren lyfte vikten av en fortsatt dialog kring stadskärnornas framtid, säger Pia Sandin, vd för Malmö Citysamverkan, i ett uttalande.

I ett pressmeddelande som skickats ut av bland andra Helsingborg City framgår det att stadskärnorna anser att många frågor kvarstår efter mötet på näringsdepartementet. Bland annat anser man att regeringen har en bra dialog med branschorganisationer, men att det inte ger en tillräcklig bild av hur situationen ser ut.

Den senaste månaden har vi tillsammans lyssnat in näringsidkare runt om i Sveriges stadskärnor hur situationen ser ut för dem. Vi har många vittnesmål om att stöden inte når fram, att de tar för lång tid, att stora resurser läggs på att reda ut vilka regler som gäller och vad som händer när de olika stöden krockar med varandra eller när stöden inte är anpassade för branscherna. Samtidigt visas en bild för allmänheten att näringslivet har en uppsjö av stöd att söka, vilket gör att kunderna tror att de inte längre behöver konsumera lokalt. Den här krisen är inte över och det är av största vikt att vi fortsätter stötta det lokala näringslivet, säger Hanna Candell, vd för Helsingborg City.

Citykärnorna har satt ihop en lista med föreslagna åtgärder som nu har överlämnats till näringsdepartementet. Bland annat vill man se snabbare processer och direkta hyresstöd.

Hela listan: Förslagen som presenterades under mötet

 • 1. Snabba på processen med ansökan/utbetalning genom att förenkla och förstärka efterkontrollen för de stöd som redan finns.
 • 2. Inför en krissamordnande funktion för näringslivet och stadskärnorna, vars uppdrag är att hjälpa företagen att söka de olika stöden.
 • 3. Förhindra att de olika stöden och dess perioder går in i varandra, vilket tvingar företagen att vänta ut ett stöd för att kunna söka ett annat.
 • 4. Tydlig lathund med datum för vilka stöd som finns att söka och för vilka perioder, så att företagare slipper leta information hos olika myndigheter för att överblicka vad som gäller.
 • 5. Slopa jämförelsemånaden - räcker med krav på 3 månaders anställning.
 • 6. Förläng möjligheten att ge coronagåva till anställda. Den tidigare gåvan har gett stor effekt för verksamheterna i stadskärnorna.
 • 7. Stäng ner och betala ut nedstängningsbidrag istället för att ge i princip näringsförbud. Alternativt utöka serveringstiderna till 22 eller 23.
 • 8. Ge generellt stöd till utsatta branscher ex. avskaffade eller kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller sänkt moms. Vilka branscher det ska gälla för kan definieras via branschkoder.
 • 9. Ge hyresstöd direkt, ej via fastighetsägare.
 • 10. Anpassa stödet utifrån bransch, ex. säsongsbaserad personal inom besöksnäringen.
 • 11. Återinför regelverket för fullt avdragsgill måltidsrepresentation.
 • 12. Ge kommuner större befogenhet kring riktade lokala stöd.
 • 13. Planera långsiktigt kring stödpaket och restriktioner för att möjliggöra rimlig planeringstid för företagarna.
 • 14. Använd cityorganisationernas opartiska plattform för dialog och information/kommunikation som komplement till branschorganisationerna.

Annons