Uppsving för Rizzo – men VD:n varnar för varubrist

"Fortsatt tuff resa".

Det våras för Rizzo.

Efter två riktigt tuffa år med svag försäljning, till följd av pandemin, och en långdragen rekonstruktion som avslutades i början av året – så ser det nu återigen ljusare ut för bolaget, som säljer resväskor och mode.

Annons

Nettoomsättningen landade på 121,8 miljoner kronor i bolagets brutna räkenskapsår (december 2021 till och med februari 2022). Det är en ökning med 12,6 miljoner, jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Rizzos resa är fortsatt tuff och påverkad av att vi befann oss i rekonstruktion under kvartalet. Vi tog oss ut ur rekonstruktionen i och med att ackordet vann laga kraft den 14 februari 2022. Kvartalet präglades av ett rekonstruktionsarbete och fokus på koncernens överlevnad. Efterfrågan har fortsatt att öka under hela 2022, skriver vd Lars Fins i en kommentar.

Känner oro

Resultatet efter skatt uppgick till 54,1 miljoner kronor. Det var en enorm förbättring jämfört med för ett år sedan, då resultatet slutade på -56,2 miljoner. Det rör sig alltså om en ökning med 110,3 miljoner. Resultatet per aktie (före utspädning) återhämtade sig också och uppgick till 0,40 kronor (-0,05).

Men Lars Fins känner sig inte trygg med uppsvinget. Det finns fortsatt många orosmoln inom varuförsörjningen.

Vi ser att efterfrågan på våra produkter ökar, framför allt resväskor, som stegvis ökat sedan i höstas. Försäljningen har maximerats i förhållande till den inköpskraft som bolagen har haft. Men efterfrågan är större än vad vi själva kan erbjuda i varupåfyllnad, skriver han.

Flera rekonstruktioner

Det var den 14 februari i år som bolaget, i Stockholms tingsrätt, nådde en överenskommelse med sina borgenärer. Därmed kunde rekonstruktionen avslutas. Men Lars Fins betonar att det finns mycket jobb kvar att göra.

Trots fortsatta stora omkostnadssänkningar är det svårt att prestera resultat med ett begränsat varulager. Således gör vi bedömningen att det som saknas nu är att vi kan fylla upp med nya produkter och att vi kan genomföra vårt planerade koncept enligt tidigare beslutad affärsplan, i juli månad 2020.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!