Valspecial: De blir stridsfrågorna för e-handeln – ”måste ha en viss nivå”

Det kommer politikerna och branschen att slåss för.

Söndag den 11 september är det dags, då går svenskarna till valurnorna igen. Men vilka e-handelsfrågor blir egentligen de viktigaste för politikerna att ta tag i? E-handeln har trots allt blivit viktigare än någonsin och vuxit i ett rasande tempo under pandemin, dopad av alla restriktioner och råd. Som en stor del av väldigt många människors vardag i dag, så kommer den alltså med all säkerhet att finnas på agendan.

Vi hörde av oss till samtliga riksdagspartier, som fick fritt utrymme att uttrycka sig i frågan, och fick svar från tre av dem. Och vi har även pratat med Svensk Handel och frågat e-handelspionjären Jarno Vanhatapio för att se om branschen och politikerna går i takt.

Annons

Regeringen lägger stark tonvikt vid att såväl handlare som konsumenter i hela landet ska få ta del av det bästa som e-handeln har att erbjuda. Och då krävs det att tekniken är, eller kommer, på plats.

En grundbult i det digitala samhället och så även i e-handeln är tillgången till en snabb och pålitlig uppkoppling. Därför är utbyggnaden av fast och mobilt bredband i hela landet en viktig fråga och det offentliga har ett ansvar att bistå i samhällets digitalisering där marknaden inte räcker till, säger regeringens Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot i näringsutskottet, till Ehandel och fortsätter:

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under sin regeringstid också arbetat med att ta fram både en bredbandsstrategi och en digitaliseringsstrategi. Strategierna ska ligga till grund för arbetet med digitalisering.

En annan het potatis har varit plattformsansvaret, som vi tidigare rapporterat om vid ett flertal tillfällen. Senast i fredags när EU gav tummen upp för att avkräva marknadsplatser som Wish och Amazon ett större ansvar för att farliga produkter ska hamna i händerna på konsumenter.

För att bidra till att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader krävs effektiv konkurrenstillsyn, och regelverk som sätter standarder, till exempel EU:s Digital Markets Act. Seriösa företag som tar ansvar ska inte missgynnas med ojust konkurrens av oseriösa aktörer, säger Åsa Eriksson.

"Stävjer brottslighet inom e-handeln"

Socialdemokraterna får även medhåll från Kristdemokraterna, som dock lägger än mer fokus på säkerhetsfrågan i handeln online. De vill inte bara se en stärkt produktsäkerhet, utan även få bukt med vad de beskriver som ökande bedrägerier i e-handeln.

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att följa upp den ökade e-handeln. Vi behöver säkerställa en väl fungerande marknad som är trygg för konsumenten och hållbar för samhället. Idag finns flera problem med produktsäkerhet vid nätshopping av produkter från länder utanför EU, bland annat att produkterna ofta innehåller olika förbjudna ämnen, säger Camilla Brodin, näringspolitisk talesperson för KD och tillägger:

Vi anser att man behöver stärka marknadskontrollen och använda sanktionsmöjligheter mot näringsidkare som sätter bristfälliga och farliga produkter på marknaden. Ett annat problem är rena bedrägerier inom e-handeln vilket är något som blivit allt vanligare. Konsumenter drabbas av oseriösa, okunniga eller rentav brottsliga näringsidkare. Vi gör stora resursförstärkningar för polis och åklagare, vilket också stärker arbetet för att stävja brottslighet inom e-handeln.

Annons

"Vill helt avskaffa kemikalieskatt"

Även Sverigedemokraterna är inne på samma linje som både S och KD vad gäller produktsäkerhet. Men de ser även oroligt på hur skuldsättningen ökat med konsumtionen och menar att kontrollerna måste skärpas, för att inte fler ska hamna i skuldfällor.

Allt fler konsumenter väljer att handla online med de fördelar som det innebär. För att svenska konsumenter ska våga lita på näthandeln så krävs åtgärder för att stävja bedragare och få bort oseriösa aktörer från marknaden. Produkter som erbjuds på den svenska marknaden måste också vara säkra och inte innehålla exempelvis farliga kemikalier. Som konsument ska man kunna vara säker på att de varor man köper också lever upp till de regler och krav som vi satt upp. Många produkter köpta från länder utanför EU har vid kontroller ansetts vara osäkra. Främst leksaker och elprodukter - förbättringar behövs på det här området. E-handeln ska vara hållbar ur ett privatekonomiskt perspektiv, svarar Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson för SD, och fortsätter:

Överskuldsättning till följd av konsumtion ökar och de företag som tillhandahåller betalningslösningar online har ett ansvar för att säkerställa att köp enbart sker då det finns betalningsförmåga. Sverigedemokraterna har lagt ett antal förslag för förbättringar på området, bland annat gällande kreditprövning, skuldregister samt skärpta regler för högkostnadskrediter och reklam.

Han vill även att det ska bli lättare och mer fördelaktigt att expandera som e-handelsföretag.

Ur näringslivsperspektiv behöver det bli mer gynnsamt att expandera verksamheter som e-handelsföretag. Vi menar därför att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för företag med upp till två anställda ska utvidgas till att omfatta upp till tre anställda. Det är också angeläget att ett avdrag i sjuklönekostnaderna som motsvarar de faktiska kostnaderna för ett småföretag med upp till nio anställda införs. Vårt förslag innebär att företag med fler anställda enbart betalar de sjuklönekostnader som överstiger schablonavdraget.

Slutligen väljer de att angripa en av de frågor som Svensk Handel länge propagerat för. Nämligen att den beryktade kemikaliseskatten ska slopas. Och de menar att nuvarande politik har missgynnat svenska e-handlare gentemot deras utländska konkurrenter.

Utöver detta är kemikalieskatten skadlig och leder till lägre intäkter och svagare förutsättningar för detaljhandel i Sverige. Företagens anpassning till det nya läget har medfört att delar av verksamhet har flyttats bort från Sverige, med färre svenska arbetstillfällen som följd och i förlängningen mindre resurser till offentlig sektor. Vi vill helt avskaffa kemikalieskatten. Ytterligare ett problem är att den nuvarande regeringen under lång tid har drivit en politik som kommer påverka handeln i allmänhet men e-handeln i synnerhet på ett negativt sätt. Inte minst genom höjda bränslepriser och elbristen som påverkar inflationen som ökat stadigt. Det skapar en ryckighet för handeln som riskerar slå mot slutkund. Det försämrar den svenska e-handelns position gentemot utländska konkurrenter, säger Mikael Eskilandersson.

"Vill att politikerna tar i hårdare"

På tal om Svensk Handel: Självklart ville vi även höra från branschorganisationen vad de vill trycka extra på för e-handeln här under valåret. Och det verkar faktiskt som om alla tre partier i den här enkäten är överens med branschen i stort.

Jag skulle säga att nu ur det korta perspektivet att konkurrens på lika villkor är det viktigaste för e-handeln. Att svenska och nordiska politiker står upp för våra företags möjligheter att konkurrera på lika villkor, säger Mats Hedenström, näringspolitisk talesperson på Svensk Handel.

Det är avgörande att de som sätter produkterna på marknaden också avkrävs ansvar för dem och att e-handelsplattformar lyder under samma villkor som traditionella butiker. Det är viktigt också ur ett produktsäkerhetsperspektiv. Man läser ju inte minst om mobilladdare som smälter eller julbelysning som självantänder på grund av för dålig kontroll som gör att de här varorna kommer in i Sverige.

Slutligen var vi förstås tvungna att ta pulsen på avgående NA-KD-vd:n och grundaren, Jarno Vanhatapio, som varit med sedan e-handelns början i Sverige. Som har följt utvecklingen och varit med och drivit på den. Och han väljer att lyfta en fråga som de övriga inte nämner.

I vår bransch, både e-handeln och klädeshandeln, vill vi att politikerna tar i ännu hårdare och att politikerna stiftar lagar som skyddar miljön. Vi kommer att ha lite lobbyarbete där, för att man ska få bort oseriösa spelare. Vi måste ha en viss nivå på det vi håller på med. Det kommer också att gynna bolag som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Jag ser det bara som positivt om politiker trycker på och ser till att e-handeln, liksom alla branscher, blir grönare. Även om e-handeln får oförtjänt mycket skit. Till exempel står våra returer bara för 2 procent av utsläppen.

Och med det har vi påbörjat vår bevakning för e-handeln och valåret 2022. Fortsättning följer.

Annons