Vände storförlust till vinst – slog 80 miljoner: ”Kraftig förbättring”

Ellos kostnadsbesparingar gav effekt.

Sämre försäljning, men betydligt bättre marginaler. Så låter det när Ellos Group, som innehåller Ellos, Homeroom, Jotex och betallösningen Elpy, summerar det fjärde kvartalet.

Omsättningen minskade med 4,7 procent till 993 miljoner kronor under perioden. Samtidigt vändes rörelseförlusten på -11,6 miljoner till en vinst på 42,3 miljoner. Rörelsemarginalen gick alltså från negativa -1,1 procent till positiva 4,3 procent.

Annons

Ellos Groups fokus för 2023 var att vässa erbjudandet till vår kärnkund, "kvinnan mitt i livet", parallellt med att förbättra effektivitet och lönsamhet. Marknaden har under hela året präglats av osäkerhet. Det är därför glädjande att Ellos Group visar en kraftig resultatförbättring för 2023, säger Hans Ohlsson, vd på Ellos Group, i en kommentar.

Tittar man på helåret så är trenden exakt densamma. Här vändes en rörelseförlust på -40,3 miljoner till en vinst på 82,9 miljoner kronor. Det samtidigt som omsättningen backade från 3,6 till 3,4 miljarder.

Den starka resultatförbättringen för 2023 kommer främst från en högre bruttomarginal, lägre marknadsföringskostnader och lägre operativa kostnader. Att minska kostnader har varit högt prioriterat på våra marknader i Norden och Europa, och det arbetet fortsätter under 2024, säger Hans Ohlsson.

Stort fokus på lönsamhet

Samtidigt påpekar han att man visserligen tappat försäljning, men inte lika mycket som marknaden i övrigt.

E-handelsindikatorn från Svensk Handel uppskattar att e-handeln i Sverige minskade med 8 procent under 2023, och med 10 procent i december jämfört med föregående år. Försäljningen under Black Week och julhandel var relativt svag. Modehandelns utveckling uppskattas vara i linje med föregående år, medan möbler och heminredning minskade med 38 procent respektive 5 procent.

Exakt hur prognosen ser ut för innevarande år vet vi inte. Däremot fortsätter man att lägga stor tonvikt vid att just hålla resultatet på rätt sida om lönsamhetsgränsen.

Vi går in i 2024 med en stark grund och fortsatt fokus på vår kärnkund, kostnadseffektivisteringar och lönsamhet. Det är viktiga fokusområden i ett fortsatt osäkert marknadsläge. Trots något mer positiva signaler om en dämpad inflation är vi ödmjuka inför marknadsutvecklingen, inte minst givet den geopolitiska oro som råder, säger Hans Ohlsson.

Annons
Annons