VD:n talar ut – därför höjer mc-handlaren sina priser

"Osäkert omvärldsläge".

Pierce Group, som säljer mc-utrustning på nätet, kör i svagt lutande uppförsbacke och tilltagande motvind just nu.

Som Ehandel rapporterade på onsdagmorgonen behöver e-handlaren mer pengar – och aviserar att man siktar på att ta in 350 miljoner, via en företrädesemission. Ökade råvaru- och fraktkostnader samt störningar i leveranskedjan, uppges ligga bakom, det ökade vindmotståndet.

Annons

LÄS ÄVEN: Mindre vind i håret för mc-säljaren – behöver 350 miljoner

Ehandel lät vd:n Henrik Zadig att berätta mer om vad som drivit fram pengabehovet – och vad miljonerna ska gå till:

Vi vill främst använda pengarna för att minska vår skuldsättning. Det skulle ge oss bättre förutsättningar att hantera välkända branschutmaningar, främst ökade råvaru- och fraktkostnader samt störningar i leveranskedjan. Emissionen stärker också vår motståndskraft ytterligare när det gäller att hantera en generellt ökad osäkerhet i omvärlden, säger Henrik Zadig till Ehandel.

Vad gör ni för omsättnings- och vinstmässiga prognoser för 2022? Och behöver ni justera ner era mål?

Vi gör inga prognoser inför framtiden, men vi kan konstatera att det osäkra omvärldsläget ser ut att fortsätta kommande kvartal. Och att våra finansiella mål är långsiktiga och gäller för tre till fem års sikt. Men trots allt finns det anledning till tillförsikt inför framtiden.

Går vi så långt tillbaka som till Q1 2019, som är det senaste jämförelsekvartalet som inte är pandemipåverkat, har vi en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 16 procent, vilket är i nivå med våra långsiktiga mål.

"Naturligtvis problematiskt"

Men e-handeln har generellt inte kommit så långt på på mc-området. Konkurrensen är därför än så länge ganska begränsad, hävdar han.

Motorcykelförsäljningen i Europa växte med 8 procent förra året och tillsammans med det långsiktiga kanalskiftet från fysiska butiker till online – och en normalisering av konsumentprisnivån, ser vi fortsatt goda möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt.

Annons

Hur allvarligt är läget på frakt- och råvarusidan?

Under det första kvartalet var kostnaderna för frakt och råvaror fortsatt på en hög nivå, ungefär i linje med föregående kvartal. Det är naturligtvis problematiskt att vi hittills endast i begränsad omfattning kunnat kompensera oss för detta när det gäller våra priser mot kund.

Det beror sannolikt på en kombination av höga lagernivåer, en vikande online-marknad, samt att vår bransch är väldigt fragmenterad i både leverantörs- och detaljhandelsledet.

Höjer priserna

Efter ett första kvartal med fullt fokus på tillväxt, har vi under början av andra kvartalet höjt priserna på delar av sortimentet för att förbättra lönsamheten.

Han tillägger att det dock är för tidigt att säga hur marknaden reagerar på de höja priserna. Och det kan bli fråga om sänkningar till ursprungsnivåerna om höjningarna får negativa effekter.

Inflationen är just nu på den högsta nivån sedan i början av 90-talet i Sverige. Vad ser ni för inflationsrisker?

Osäkerheter och inflationshot kan påverka våra kunders plånbok, men vi är väl positionerade för detta. En betydande del av våra kunder är passionerade motorcykelåkare, såväl på som utanför vägen.

Att utöva sin hobby eller pendla till jobbet kommer fortsätta vara en prioriterad utgiftspost och med vårt breda sortiment och prisvärda produkter, kan vi fortsätta tillgodose mer prismedvetna kunder.

Annons