VD:n talar ut om framgångarna och lik-kritiken: ”Externa faktorer”

"Vår strävan är alltid att hämta den avlidne så snabbt som möjligt".

Den online-baserade begravningsbyrån Lavendla levererade nyligen en stark rapport. Omsättningen uppgick till 96 miljoner i fjärde kvartalet. Vi på Ehandel bestämde oss för att ta reda på mer om vad som ligger bakom framgången. Och grundaren och vd:n Jakob Nordström pekar på utlandssatsningarna som viktiga faktorer.

Tillväxten är primärt driven av lanseringar på nya marknader som Danmark, Norge och Storbritannien, säger vd:n Jakob Nordström till Ehandel.

Annons

Nyligen klev man in i Storbritannien, efter nordiska framgångar.

Vi har alltid bedömt UK som en intressant marknad för Lavendla. Att det har dröjt lite har berott på att vi lanserat i Danmark och Norge först.

Lavendla har också snabbt etablerat sig på den danska marknaden. Under förra året på Själland och i början av 2023 även på Fyn och Jylland.

Vad vill ni till för marknad härnäst?

I nuläget är det full fokus på de marknader vi finns på. Men vi utesluter inte ytterligare marknader framöver.

Jakob Nordström berättar också att det inte finns någon nyemission planerad just nu. Det är inte heller aktuellt med en börsnotering. Även om det inte är helt uteslutet i framtiden, enligt vd:n.

Fick likkritik

Det stormade förra året en del kring bolagets likhantering. Kritiken har handlat om att bolaget inte har hämtat lik från bårhus tillräckligt snabbt. Men Jakob Nordström tillbakavisar det helt och kallar uppgifterna för felaktiga.

Vår strävan är alltid att hämta den avlidne så snabbt som möjligt. Det som inte framgår av uppgifterna i artikeln är de externa faktorer som påverkar tiden för hämtning. I artikeln anges enbart tiden från att en person avlidit till dess att hämtning sker, säger han och fortsätter:

Annons

Det relevanta måttet är självklart från den tidpunkt då Lavendla faktiskt fått uppdraget till dess vi utför hämtningen. Vi kan förstås inte utföra en hämtning innan vi fått uppdraget. Så kritiken i artikeln är både direkt felaktig och missvisande då den utelämnar väsentlig information för att bedöma vår insats.

Har ni ändå vidtagit några åtgärder?

Vi har gjort anhöriga mer uppmärksamma på att vi utför hämtningen av den avlidne först när de anlitat oss. Så om de väntar med att anlita oss så dröjer hämtning också längre tid. Så beslutet vilar i deras händer.

Annons