Venue Retail Group redo att betala – vill mötas i tingsrätten

Hoppas på att avsluta rekonstruktionen.

Sedan tidigare i år befinner sig modekoncernen Venue Retail Group i rekonstruktion. Nu är företaget dock redo att ta sig ur sin situation. Enligt ett pressmeddelande har man bett Stockholm tingsrätt att kalla till förhandling i ärendet.

Inför det kommande mötet har VRG presenterat ett ackordsförslag som i korthet går ut på att skulder på upp till 2000 kronor betalas i sin helhet medan övriga fordringsägare får nöja sig med 25 procent av beloppet.

Annons

För att förslaget ska gå igenom krävs det att en viss andel av borgenärerna är positiva.

För att tingsrätten ska kunna ta upp och pröva Bolagets begäran om ackordsförhandling krävs att mer än två femtedelar av i bouppteckningen upptagna borgenärer, vilkas fordringar kan komma att omfattas av ackordet och som tillsammans innehar mer än två femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp, har förklarat sig anse ackordet antagbart. Bolaget konstaterar nu att detta krav har uppfyllts och lämnar därför idag in begäran om ackordsförhandling, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Totalt uppgår VRG:s skulder till 300 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Krisande modekoncernens plan - så betalas skulderna

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!