Sourcing: Vilket land är bäst? – så ska e-handlaren tänka

Kina fortsatt dominerande. Men allt fler sneglar mot Europa.

Ehandel har tidigare berättat om vad man ska tänka på när man letar efter en fabrik i utlandet. Det tog vi reda på med hjälp av experten Fredrik Grönkvist på Scandinasian.

LÄS ÄVEN: E-handelsfabrik i Kina eller Europa? – experten reder ut

Annons

Men handelsorganisationen Business Sweden kan förstås också hjälpa e-handlare på utlandsmarknaderna. Vi tog ett snack med Erik Friberg, Östeuropa-ansvarig på organisationen, och han säger att man hjälper e-handlare att hitta leverantörer av olika slag – och numera alltid ur ett hållbarhetsperspektiv.

Håll koll på hållbarheten

Och med hållbarhet menar man i det här fallet inte bara miljöaspekterna, utan även arbetsrättsliga aspekter. Vad har exempelvis fabriksarbetare för fackliga möjligheter? Och vad tjänar de med mera?

Vi kan också hjälpa e-handlare med val av lämpliga marknader för såväl försäljning som produktion, alltså sourcing. Vi kan identifiera kvalificerade och potentiella leverantörer till olika e-handlare, såväl stora som små, säger Erik Friberg och fortsätter:

Vi hjälper även till i distributionsleden och kan hitta bra partners till e-handlarna för distribution av varor till Europa.

"You buy where you produce"

Han säger att det ofta är rätt många frågor man måste ställa sig som e-handlare för att få allting rätt. Det kan handla om var man hittar rätt komponenter och huruvida man ska använda sig av en tillverkare så långt bort som i Kina.

I dessa hållbarhetsfokuserade tider är det numera många företag som tittar på regionaliseringsalternativ. Alltså att ”you buy where you produce – and produce where you sell”. Det är populärt nu, att låta närhetsprincipen styra, säger Erik Friberg och fortsätter:

Det handlar om att ha hela sin försäljningsapparat så nära som möjligt, för att förkorta ledtiderna och åstadkomma mer hållbara, kortare och miljömässiga transporter.

Drar åt svångremmen

Det har sedan framför allt pandemin och framåt skett en tilltagande push från globalisering – mot ökad regionalisering.

Annons

Vi ser nu också att vissa länder drar åt svångremmarna. Och det är ett led i den globala och geopolitiska utvecklingen. Vi noterar också att större länder i Europa vill rikta strålkastarljuset allt mer mot sina inhemska produktionsmöjligheter.

Det man tittar på är dels vilken geografi som är relevant. Man pratar om on-shoring, alltså att man producerar på sin hemmamarknad, re-shoring, alltså att man tar hem sin produktion till hemmamarknaden igen – och near-shoring, som innebär att man producerar i ett närliggande land.

Off-shoring är ju däremot när man har sin produktion i ett land långt borta, exempelvis Kina eller USA.

Att exempelvis producera varor i Kina för att sälja dem i USA är kanske inte det bästa valet just nu, givet det lågintensiva handelskriget som pågår mellan länderna, där de då och då straffar varandra med tullavgifter. Men det beror lite på vem som är president förstås. Det kan också vara svårt att sälja vissa varor för att det står ”made in X country”.

Skedde ett skifte

Eller så kanske du ska ha en värdekedja i olika delar av världen. Det är också en trend som vi har sett ganska länge nu, enligt Erik Friberg.

Första genomgången som Business Sweden gjorde av läget sammanställdes 2019. Och redan då producerades runt hälften av alla varor som säljs på den svenska e-handelsmarknaden, i Asien. Det är ju en jätteförändring på bara knappt 30 år. Men också en direkt spegling av den globalisering som vi har sett de senaste 30 åren.

Sprid riskerna – på flera leverantörer

Men under pandemin skedde ett skifte. När Kina införde sin noll-covid-politik och stängde ner hela landet, så fick allt fler e-handlare med produktion i Kina kalla fötter.

Många tänkte att vi måste göra oss mindre sårbara eller vi behöver ha en mer hållbar supply chain.

Rent krasst så åker ju e-handlaren på oerhörda kostnader om det blir produktionsstopp. Så det är en fråga om risk. Att ha dubbla uppsättningar av produktionsenheter kan vara rätt dyrt till en början.

Men det gör också att du kan agera snabbare ut mot kund, vid, som i det här fallet, en nedstängning av ett helt land. Man reducerar definitivt risken och det var det som många företag gick igång på under pandemin. Generellt behöver ju små spelare vara mer agila.

Energifrågan i fokus

Något man också behöver ha koll på är hur pass politiskt stabilt ett land är. Är det exempelvis demokratiskt? Sedan behöver man också ta reda på hur lätt det är att bedriva affärer i landet, ur exempelvis ett korruptions-perspektiv. Allt sådant här avgör vad det långsiktigt kommer att kosta att satsa i just det specifika landet

Många företag vill idag också ha med hållbarhet som en nyckelvariabel och i det begreppet ingår som sagt också arbetsrätt.

Man tittar även på energifrågan. Vi har haft ganska många sådana case sista åren, med företag som ska anställa många för att kunna producera stora volymer. Och då är man numera alltid intresserad av var energin kommer från. Man undrar om den är ren och/eller fossilfri? Och man undrar också ofta hur lätt det är att få tillgång till energi.

Man tittar också på tillgången till arbetskraft och dess kostnader. Men jag skulle säga att tillgången på arbetskraft och kompetens är viktigare än lönekostnader idag, för det är så mycket ny teknik som kommer hela tiden och då gäller det att hitta rätt personer.

Lång transporter kan bli kostsamma

Och vidare: Har man närhet till andra leverantörer, finns det kluster av leverantörer man kan använda sig av? Man kan också behöva olika lager av leverantörer. Det kanske är någon som tillverkar en komponent till en airbag och någon annan som tillverkar resten.

Här gäller det att försöka hitta kluster av bransch-nära leverantörer. Man behöver också få koll på hur logistik-flödena ser ut. Långa transporter kan bli oerhört kostsamt.

Man kan också titta på incitamentsmodeller. Kanske kan man få EU-bidrag om man sätter upp sin produktion i ett EU-land.

Kaksmula från Kina – megaökar Polens BNP

Var man placerar sin tillverkning avgörs ofta också av vad för typ av produkt man vill ta fram. Om det är exempelvis elektronik, ja då är Kina och Asien väldigt dominerande på det området. Europeiska tillverkare får ofta beställa vissa delar från Kina, Korea, Tawain och Japan. Inte minst när det kommer till exempelvis halvledare.

Det är ju så att om Kina bara skulle flytta 1 ynka procent av sin produktion till Polen så skulle Polens BNP öka med 25 procent. Så det är oerhörda volymer i Kina som har byggts upp över årtionden.

Många e-handlare sneglar ju nu mot Östeuropa och där har man ju gentemot Västeuropa konkurrerat mycket med ett lägre löneläge. Men lönerna ökar även där och nu även påeldat av en inflation i Östeuropa på 15 till 20 procent sedan i början av 2023. Och det är som sagt viktigt att inte bara stirra sig blind på låga lönekostnader, utan även på hållbarhetsaspekter men också på skatteläget.

Det är vanligt att tillverkare har lika certifieringar numera. Men kan man lita på dem?

Trovärdigheten i certifieringarna i Europa är hög och det är ingen större skillnad mellan olika länder. Sedan får man alltid iaktta större försiktighet med vissa länder och det gäller särskilt länder utanför EU. Men certifieringarna i Polen, Tjeckien, Slovakien och även Ungern är väldigt bra. Och de östeuropeiska länderna är långt ifrån värst i klassen på exempelvis korruptionsindex numera. Det finns betydligt värre exempel.

Annons