Vinstslakt för Postnord – paketvolymerna minskar

Men det ska ändå bli fler paketboxar framåt.

Statliga Postnord levererar nu rykande färska siffror för sitt tredje kvartal 2022. Så hur gick det då?

Jo, nettoomsättningen ökade till 9 456 miljoner kronor, jämfört med 9 340 miljoner under det tredje kvartalet i fjol. Paketvolymerna minskade samtidigt med –4 procent (+6) till följd av lägre business-to-consumer-volymer. Brevvolymerna var också ned och den här gången med –11 procent (–9). Rörelseresultatet (EBIT) störtdök till 65 miljoner kronor, från 323 miljoner förra året.

Annons

Utmanande omvärld

Under året har takten på minskningen av paketvolymer i relation till föregående års jämförelsekvartal minskat. Resultatminskningen för koncernen beror istället främst på nedgångar i den danska verksamhet och koncernens Direct Link-försäljning, enligt koncernchefen Annemarie Gardshol.

Utmanande omvärldsläge kräver en fortsatt anpassning av verksamheten, hon.

Vårt resultat påverkades dessutom negativt av ökade kostnader som en följd av det utmanande omvärldsläget. Vi agerar kraftfullt här och nu med fortsatta prisjusteringar av våra produkter och tjänster samt drivmedelstillägg på transporter.

Nya terminaler

Postnord ska nu även justera sin kapacitet och sitt erbjudande. Det innebär att man tydliggör sin reklamportfölj genom större fokus på adresserad direktreklam. Man ska också satsa mer på digitala och målgruppsanpassade tjänster. Samtidigt avvecklar Postnord tjänsten oadresserad direktreklam (ODR).

Parallellt med kostnadsbesparande åtgärder fortsätter vi att långsiktigt investera för att säkra vår konkurrenskraft. Expansionen av vårt paketboxnätverk fortsätter – vid utgången av kvartalet hade vi drygt 8 000 i de nordiska länderna. Dessutom är våra två nya terminaler i Norge respektive Finland nu i drift, vilket är viktigt för att säkra långsiktig tillväxt i dessa länder.

Fossilfria satsningar

Under Q3 köpte man även in 30 eldrivna skåpbilar med tillhörande laddinfrakstruktur i Finland. Samt 23 biogasdrivna lastbilar och två eldrivna lastbilar i Norge.

Under hösten kommer vi dessutom att byta ut 100 dieselbilar mot elbilar i Danmark. I Sverige har vi upprättat så kallade gröna korridorer mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket gjort att merparten av våra transporter mellan dessa städer redan nu är fossilfria. Totalt är nu 60 procent av energin som förbrukas i vår egen fordonsflotta förnybar.

Annons
Annons