Vinsttapp för Clas Ohlson: ”En god försäljningsutveckling”

E-handeln en fortsatt viktig tillväxtdrivare.

Clas Ohlson har släppt en rykande färsk rapport för det tredje kvartalet, vilket bland annat omfattar den ack så viktiga julförsäljningen. Där kan man läsa att försäljningen ökade med 4 procent, november 2022 till januari 2023, och hemmafixarkedjans omsättning landar på 2 954 miljoner kronor under perioden.

Clas Ohlsons position som en uppskattad juldestination befästes med en god försäljningsutveckling i november och december, i en i övrigt svag detaljhandelsmarknad, kommenterar bolagets vd, Kristofer Tonström, utvecklingen i delårsrapporten.

Annons

Tilläggas bör att antalet fysiska butiker var fem färre än under motsvarande period i fjol.

E-handeln växer

Clas Ohlson har tidigare pekat ut e-handeln som en viktig pusselbit för bolagets fortsatta tillväxt. Under det tredje kvartalet når den däremot inte riktigt upp till förväntningarna.

Online omsatte Clas Ohlson 343 miljoner kronor, en ökning med fyra procent.

Även om tillväxten online i kvartalet inte nådde eftersträvad nivå stod den sig relativt väl jämfört med en i övrigt svag e-handelsmarknad. E-handeln kommer att fortsätta vara en viktig tillväxtdrivare för Clas Ohlsons totala försäljning de kommande åren, säger Kristofer Tonström.

Effektivare lager

Clas Ohlson redovisar en klart sämre vinst för det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 215 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 378 miljoner kronor samma period föregående år.

Liksom tidigare har höga inköps- och transportkostnader och en svag svensk krona påverkat bruttomarginalen negativt. De globala transportpriserna har snabbt fallit tillbaka under senare tid men det osäkra ekonomiska läget och kostnadsinflationen innebär att vi även fortsättningsvis kommer att ha ett stort fokus på att effektivisera våra processer och reducera kostnader.

Företagets vd Kristofer Tonström skriver även i rapporten att man kommer att ha ett stort fokus på att effektivisera sina processer och reducera kostnader framöver, däribland en effektivare lagerhantering.

Annons
Annons