Volymerna faller tungt – för nionde månaden i rad

"Var 7,5 procent lägre".

Shoppingnivåerna verkar ha stabiliserats, det visar siffror från SCB. Faktum är att detaljhandelns försäljningsvolym endast minskade med 0,1 procent från december till januari. Samtidigt ökade dagligvaruhandeln med 1,4 procent och detaljhandeln backade med 0,6 procent. Allt i kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal.

Börjar vi däremot jämföra med samma period förra året, alltså januari 2022 mot januari 2023 är historien en helt annan.

Annons

Försäljningsvolymen inom detaljhandeln var i stort sett oförändrad jämfört med december, men volymen var 7,5 procent lägre om man jämför med januari 2022. De senaste nio månaderna har försäljningsvolymen inom detaljhandeln varit negativ i årstakt, säger Jeongwon Kim, statistiker på SCB, i ett uttalande.

Gör man samma jämförelse på sällanköpsvaruhandeln så uppdagar sig en minskning med 9,9 procent och dagligvaruhandeln faller med 5 procent.

När man tittar på löpande priser kan man dock få intrycket att det är guld och gröna skogar för handlarna. Omsättningen för detaljhandeln ökade nämligen med 5,3 procent i januari 2023, jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 12,9 procent och sällanköpsvaruhandeln lämnades oförändrad.

Annons